Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacijos (toliau – LMGAGA) nariu gali tapti visi auginantys bei besiruošiantys auginti mėsinių veislių galvijus ir įsipareigojantys laikytis mūsų asociacijos įstatų.

Norėdami tapti Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacijos nariu, prašome užpildyti: Prašymas_priimti_į_-LMGAGA
STOJANČIOJO_Sutikimas_dėl_asmens_duomenų_teikimo_20200703 ir siųsti el. paštu asociacija@lmga.lt

Apie asmens duomenų tvarkymą galite rasti 20200703_PRANEŠIMAS.

Asociacijos administracija apie gautą prašymą informuos LMGAGA tarybą, kuri artimiausiame tarybos posėdyje priims sprendimą priimti/ nepriimti Jus į asociaciją. Po tarybos posėdžio Jūs būsite informuotas elektroniniu paštu arba registruotu laišku apie narystės pradžią.

Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacijos visuotinio narių susirinkimo nustatyti nario mokesčiai bei kitos tikslinės įmokos:

Vadovaujantis LMGAGA visuotinio narių susirinkimo protokolu Nr. 19/02, 2019-03-29, nuo  2020 m. sausio 1 d.  įsigaliojo nauji nario mokesčiai:

Mokesčio ar įmokos pavadinimas Tikrajam nariui Asocijuotam nariui
Vienkartinis stojamasis mokestis, Eur 150,00 150,00
Nario mokestis fiziniam asmeniui, Eur/metams 120,00 60,00
Nario mokestis juridiniam asmeniui, Eur/metams 300,00 150,00

 

Asocijuotais nariais tampama vadovaujantis LMGAGA įstatų 4.2 punktu.

Mokestis už gyvulius nėra renkamas.

Nuo 2020 m. nario mokestis už einamuosius metus turi būti sumokamas iki kovo 31 d.

Narystei tęsiantis nepilnus metus, nario mokestis skaičiuojamas už visus metus, išskyrus, kai į Asociaciją įstojama po spalio 31 d.

SĄSKAITOS FAKTŪROS IR NARIO MOKESČIAI:

Įmonės kodas: 135149154
PVM kodas: LT100005746518
Donelaičio g. 2, 44213 Kaunas
Sąskaitos nr. LT22 4010 0435 0029 1061
Luminor Bank AB, banko kodas 40100

Valstybinė mokesčių inspekcija 2018-04-30 aiškinamajame rašte „Pelno nesiekiančių organizacijų apmokestinimo ypatumai“, nurodo kokios pajamos nepriskiriamos prie pelno nesiekiančių organizacijų ūkinės ir komercinės veiklos pajamų: „Stojamųjų įnašų ir nario mokesčio dydį bei mokėjimo tvarką nustato visuotinis narių susirinkimas (konferencija, suvažiavimas) ir šį savo sprendimą įformina protokolu. Renkant narių stojamuosius įnašus ar narių mokesčius, PVM sąskaitos faktūros nėra išrašomos“.

Nuoroda į VMĮ leidinį galite rasti čia: https://www.vmi.lt/cms/documents/10162/8782061/RM-16410/31c7bda0-af62-4caa-9f73-a3ffe4ca58b2