Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacija buvo įkurta 1995 m. kovo mėn. 7 d. Prof. Česlovo Juknos iniciatyva į Lietuvos veterinarijos akademiją susirinkę šios šakos vystymo entuziastai nutarė įkurti Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociaciją. Susirinkimas patvirtino įstatus ir sudarė iniciatyvinę grupę, kuriai pavedė atlikti asociacijos įteisinimo procedūrą. 1995 m. balandžio mėn. 19 d. Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro įsakymu Nr. 19-V buvo įregistruoti įstatai ir pagal Lietuvos Respublikos visuomeninių organizacijų registrą jai suteiktas kodas. Pasikeitus asociacijų veiklą reglamentuojančioms nuostatoms, 1998 m. balandžio 16 d. asociacija buvo perregistruota Kauno miesto savivaldybės registro tarnyboje (įsakymas Nr. 211) ir jai suteiktas naujas kodas. 2004 m. lapkričio 17 d. asociacijos kodas vėl buvo pakoreguotas.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 100 asociacija tapo pripažinta veislininkystės institucija ir jai suteikta teisė ruošti ir vykdyti veislininkystės programas, pildyti kilmės knygas ir kilmės registrus, išrašyti kilmės pažymėjimus. Asociacija turi savo logotipą.

Įvairiais laiko tarpsniais prezidentais buvo: 1995 06 27-1997 01 21 Vytautas Drulia, 1997 01 21-1999 04 14 Viktoras Jašinskas, 1999 04 14-2002 03 10 Andrius Turskis, 2002 03 10 – 2008 07 18 Algirdas Kopūstas, Albertas Šiurna 2008 07 18 – 2009 03 18, Antanas Bezaras 2009 03 18 – 2015 04 29, Laura Mišeikienė 2015 04 29 – 2017 03 24, Vygantas Šližys 2017 11 27 iki dabar.  Asociacijos administracijos vadovu – direktoriumi nuo pat asociacijos įsikūrimo iki 2008 05 10 buvo prof. Česlovas Jukna, vėliau Romualdas Naujokas, Darius Dzekčiorius, Alvydas Pečiulatis, Vilma Živatkauskienė, Mindaugas Kinderis ir dabar – Vilma Živatkauskienė.

Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacijos kūrimosi ir veiklos sąlygos skyrėsi nuo pieninių galvijų augintojų asociacijų. Jos kūrėsi veislininkystės įmonių bazėje ir jautė jų materialinę bei organizacinę paramą. Mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacija veiklą pradėjo plyname lauke entuziazmo ir žmonių geranoriškumo dėka. Norime pareikšti nuoširdžią padėką buvusiems ir esamiems Lietuvos veterinarijos akademijos vadovams už suteiktą galimybę įregistruoti asociaciją akademijos adresu, leisti pagal panaudos sutartį naudotis telefonu, orgtechnika, transportu bei patalpomis organizuojant renginius.

Be kitų darbų asociacijai reikėjo sukurti teisinę šakos vystymo bazę. Paruošti veislininkystės apskaitos formas, gyvulių veislinės vertės nustatymo taisykles, veislių selekcijos programas, mėsinių galvijų veislinės vertės duomenų įjungimo į centrinę duomenų bazę sistemą, sukaupti ir įvesti duomenis į centrinę duomenų bazę, pasiruošti kilmės knygų vedimui ir kilmės pažymėjimų išrašymui.

Ruošiant įstatyminę šakos vystymo bazę ir sprendžiant perspektyvinius ir operatyvinius klausimus didelę paramą asociacija jautė iš Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybos prie ŽŪM vadovų bei specialistų. Sprendžiant įvairius klausimus susijusius su šakos vystymu geranoriškumą ir paramą jautėme ir iš kitų Žemės ūkio ministerijos padalinių bei atskirų darbuotojų. Visiems jiems nuoširdžiai dėkojame. Asociacija tiek veikli ir gyvybinga kiek veiklūs jos nariai. Didėjant ūkių auginančių mėsinius galvijus ir jų mišrūnus skaičiui didėja ir asociacijos narių skaičius.