Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacijos (toliau – LMGAGA) nariu gali tapti visi auginantys bei besiruošiantys auginti mėsinių veislių galvijus ir įsipareigojantys laikytis mūsų asociacijos įstatų.

Norėdami tapti Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacijos nariu, prašome užpildyti PRAŠYMO PRIIMTI Į ASOCIACIJĄ FORMĄ.   Asociacijos administracija apie gautą prašymą  informuos LMGAGA tarybą, kuri artimiausiame tarybos posėdyje priims sprendimą priimti/ nepriimti Jus į asociaciją. Po tarybos posėdžio Jūs būsite informuotas elektroniniu paštu arba registruotu laišku apie narystės pradžią bei Jums bus išsiųsta narystės sutartis.

Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacijos visuotinio narių susirinkimo nustatyti nario mokesčiai bei kitos tikslinės įmokos:

Vadovaujantis 2018 03 28 visuotinio LMGAGA narių susirinkimo protokolu, nuo  2019 m. sausio 1 d.  įsigaliojo nauji nario mokesčiai:

Mokesčio ar įmokos pavadinimas Kaina EUR/metams
Vienkartinis stojamasis mokestis (asocijuotam ir tikrajam nariui) 150,00
Nario mokestis fiziniam asmeniui (asocijuotam ir tikrajam nariui) 120,00
Nario mokestis juridiniam asmeniui (asocijuotam ir tikrajam nariui) 300,00

Mokestis už gyvulius nėra renkamas.

Nuo 2019 m. nario mokestis už einamuosius metus turi būti sumokamas iki kovo 31 d.

Narystei tęsiantis nepilnus metus, nario mokestis skaičiuojamas už visus metus, išskyrus, kai į Asociaciją įstojama po spalio 31 d.

SĄSKAITOS FAKTŪROS IR NARIO MOKESČIAI:

Valstybinė mokesčių inspekcija 2018-04-30 aiškinamajame rašte „Pelno nesiekiančių organizacijų apmokestinimo ypatumai“, nurodo kokios pajamos nepriskiriamos prie pelno nesiekiančių organizacijų ūkinės ir komercinės veiklos pajamų: „Stojamųjų įnašų ir nario mokesčio dydį bei mokėjimo tvarką nustato visuotinis narių susirinkimas (konferencija, suvažiavimas) ir šį savo sprendimą įformina protokolu. Renkant narių stojamuosius įnašus ar narių mokesčius, PVM sąskaitos faktūros nėra išrašomos“.

Nuoroda į VMĮ leidinį galite rasti čia: https://www.vmi.lt/cms/documents/10162/8782061/RM-16410/31c7bda0-af62-4caa-9f73-a3ffe4ca58b2