Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacijos (toliau – LMGAGA) nariu gali tapti visi auginantys bei besiruošiantys auginti mėsinių veislių galvijus ir įsipareigojantys laikytis mūsų asociacijos įstatų.

Norėdami tapti Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacijos nariu, prašome užpildyti PRAŠYMO PRIIMTI Į ASOCIACIJĄ FORMĄ  Asociacijos administracija apie gautą prašymą  informuos LMGAGA tarybą, kuri artimiausiame tarybos posėdyje priims sprendimą priimti/ nepriimti Jus į asociaciją. Po tarybos posėdžio Jūs būsite informuotas elektroniniu paštu arba registruotu laišku apie narystės pradžią bei Jums bus išsiųsta narystės sutartis.

Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacijos visuotinio narių susirinkimo nustatyti nario mokesčiai bei kitos tikslinės įmokos:

Mokesčio ar įmokos pavadinimas Kaina EUR/metams
Stojamasis bei nario mokestis fiziniams asmenims 10,00
Stojamasis bei nario mokestis juridiniams asmenims 100,00
Mokestis už įrašytą į Kilmės Knygas grynaveislį bulių reproduktorių 7,00
Mokestis už įrašytas į Kilmės Knygas grynaveisles mėsines karves 6,00
Mokestis už LMGAGA narių laikomą mėsinę karvę 2,00

 

Vadovaujantis 2018 03 28 visuotinio LMGAGA narių susirinkimo protokolu, nuo  2019 m. sausio 1 d.  įsigalios nauji nario mokesčiai:

Mokesčio ar įmokos pavadinimas Kaina EUR/metams
Vienkartinis stojamasis mokestis (asocijuotam ir tikrajam nariui) 150,00
Nario mokestis fiziniam asmeniui (asocijuotam ir tikrajam nariui) 120,00
Nario mokestis juridiniam asmeniui (asocijuotam ir tikrajam nariui) 300,00

Mokestis už gyvulius nebus renkamas.

Nuo 2019 m. nario mokestis už einamuosius metus turės būti sumokamas iki kovo 31 d.