Etikos_kodeksas_LMGAGA_20200827

Etikos-komisijos-darbo-reglamentas

Etikos komisijos nariai:

Arūnas Martinėlis
Egidė Butkė
Zita Dargienė
Audrius Černauskas
Remidas Jungevičius