Norėdami pasverti laikomą mėsinių veislių galviją prašome užpildyti ir atsiųsti PRAŠYMĄ . Pasirašytą prašymą galite atsiųsti šiais būdais:

el. paštu: asociacija@lmga.lt arba adresu K. Donelaičio g.2, 44213 Kaunas.

Gavus prašymą, asociacijos administracija perduoda jį priskirtam vertintojui, kuris susisieks su Jumis dėl svėrimo datos ir laiko paskyrimo.

KONTROLINIO SVĖRIMO KAINOS:

Vieno galvijo kontrolinis svėrimas (sveriant pirmą kartą 210 (+-45d.) arba 365 (+-45d.)) LMGAGA nariui – 3 Eurai (be PVM).

Vieno galvijo kontrolinis svėrimas (sveriant pirmą kartą 210 (+-45d.) arba 365 (+-45d.)) ne LMGAGA nariui – 4 Eurai (be PVM).

Vieno galvijo ne kontrolinis svėrimas/ sveriant ne pirmą kartą/ sveriant buliuko eksterjero vertinimo metu  LMGAGA nariui – 11 Eurų (be PVM).

Vieno galvijo ne kontrolinis svėrimas/ sveriant ne pirmą kartą/ sveriant buliuko eksterjero vertinimo metu  ne LMGAGA nariui – 14 Eurų (be PVM).

*Neturint savo metrologinę patikrą turinčių svarstyklių – už LMGAGA svarstyklių atsivežimą į ūkį prie sumos yra pridedama 30 Eurų (be PVM).

 

Mėsinių veislių galvijų produktyvumo kontrolė vykdoma atliekant galvijų svėrimus:

  1. telyčaitėms – gimus, 210 dienų (atjunkant) ir 365 dienų amžiaus.
  2. buliukams – gimus, 210 d. (atjunkant), 365 d. ir individualaus vertinimo metu (14-24 mėn.)

Jeigu nėra galimybės pasverti tik gimusio prieauglio, galima išmatuoti svorį veršelio svorio matavimo juostele arba jų svoris nustatomas pagal atitinkamos veislės prieauglio vidutinį svorį, kurį nustato pripažinta veislininkystės institucija.

Svėrimus ūkyje atlieka galvijų laikytojas turimomis arba mobiliosiomis svarstyklėmis, turinčiomis galiojančią metrologinę patikrą. Vienas – kontrolinis svėrimas , o buliukams ir  individualaus vertinimo metu – turi būti atliekamas kompetentingos, atitinkamus įgaliojimus turinčios institucijos.

Atlikus svėrimą, svėrimą atlikęs asmuo svorius turi suvesti į ŽŪDC GYVIS duomenų bazę. Informacija kaip suvesti duomenis paimta iš VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro „Gyvulių veislininkystės informacinės sistemos naudotojo vadovo“, nuoroda: https://www.vic.lt/veislininkyste/wp-content/uploads/sites/9/2019/07/GYVIS-Naudotojo-vadovas_2019_07_26_3_versija.pdf

 Prisijungimas prie GYVIS

 Atidarykite naršyklės (rekomenduojama naršyklė Mozilla Firefox) langą ir jos adreso lauke, jei norite jungtis prie GYVIS įrašykite https://ise.vic.lt/Gyvis/ (1 pav.).

1 pav. Prisijungimo adresas.

 

 

Įvedę prisijungimo adresą paspauskite klaviatūros mygtuką ENTER arba naršyklės adresų juostoje esantį mygtuką .

Galimas kitas prisijungimo kelias: naršyklės (rekomenduojama naršyklė Mozilla Firefox) lange įrašykite interneto svetainės adresą www.vic.lt, atsidarius svetainės langui pasirinkite meniu punktą „Registruotiems naudotojams“ »  „Mėsinių galvijų veislininkystės posistemis (Asociacijoms)“.

Atsidariusiame naršyklės lange (2 pav.) įveskite naudotojo vardą Naudotojo vardas ir slaptažodį Slaptažodis.

2 pav.

 

 

 

 

Prisijungus prie atitinkamo GYVIS posistemio yra pateikiama pradinė informacija (4 pav.). Į pradinę padėtį programą galima visada nustatyti paspaudus mygtuką „Pradinis“.

 4pav.

 

 

 

 

Svėrimų įvedimas

 7.2. Meniu mygtukas „Kontrolė->Kontroliniai svėrimai“

Norint gyvūnui įvesti kontrolinį svėrimą, meniu juostoje paspaudus mygtuką „Kontrolė“ iš išskleidžiamojo sąrašo pasirinkus „Kontrolinis svėrimas“ pereinama prie mygtuko „Svėrimo įvedimas“ pasirinkimo.

7.2.1. Meniu mygtukas „Kontrolinis svėrimas->Svėrimo įvedimas“

Atidaroma forma „Svėrimo įvedimas“ (52 pav.). Įvedus privalomus laukus –„Svėrimo data“, „Individualus Nr.“ ir „Laikytojas“ ir paspaudus mygtuką „Ieškoti“, pateikiama „Svėrimo įvedimas“ įvedimo forma (53 pav.). Užpildžius lauką „Svoris, kg“, bei užpildžius lauką „Pastabos“, paspaudus mygtuką „Priskirti svėrimus“, duomenys įvedami.

52pav. Forma „Svėrimų įvedimas“ gyvūno paieškai.

 

 

 

 

 

 

53 pav. Forma „Svėrimų įvedimas“ gyvūno duomenų įvedimui.

 

 

 

 

 

PASTABA. Kontrolinis svėrimas atliekamas suėjus 210 ir 365 dienų nuo gimimo datos.

PASTABA. Konkretaus gyvūno svėrimų duomenys yra pateikiami Meniu juostoje paspaudus mygtuką „Gyvūnai“, iš išskleidžiamojo sąrašo pasirinkus mygtuką „Gyvūno paieška“ (6 pav.). Nurodžius paieškos duomenis, paspaudžiamas mygtukas „Ieškoti“. Pateikiami paieškos rezultatai ekrane  (8  pav.).  Paspaudus –„Peržiūrėti“ (paveiksliukas akis) atveriama pasirinkto gyvūno informacijos „Gyvūno informacija“, “Kilmė“, „Laikytojai“, „Kontroliniai svėrimai“ ir „Atsivedimai“ peržiūros formos (10 pav.)

10 pav. Gyvūno „Gyvūno informacija“ forma.