Mėsinių veislių galvijų produktyvumo kontrolė vykdoma atliekant galvijų svėrimus:

  1. telyčaitėms – gimus, 210 dienų (atjunkant) ir 365 dienų amžiaus.
  2. buliukams – gimus, 210 d. (atjunkant) ir individualaus vertinimo metu (11-18 mėn.)

Iš atliktų svėrimų apskaičiuojamas būsimas buliuko svoris 365 dienų amžiaus.

  • Jeigu nėra galimybės pasverti tik gimusio prieauglio, galima išmatuoti svorį veršelio svorio matavimo juostele arba jų svoris nustatomas pagal atitinkamos veislės prieauglio vidutinį svorį, kurį nustato pripažinta veislininkystės institucija.
  • Svėrimus ūkyje atlieka galvijų laikytojas turimomis arba mobiliosiomis svarstyklėmis, turinčiomis galiojančią metrologinę patikrą. Vienas – kontrolinis svėrimas – turi būti atliekamas kompetentingos, atitinkamus įgaliojimus turinčios institucijos.
  • Atlikus svėrimą, svėrimą atlikęs asmuo užpildo Svėrimo žiniaraštį. Svėrimo žiniaraštis saugomas ūkyje ne trumpiau kaip 2 metus, o jo kopiją asmeniškai, paštu ar elektroniniu būdu per 10 kalendorinių dienų nuo svėrimo perduoda pripažintai veislininkystės institucijai.

Dėl svėrimo galite kreiptis į Vigilijų Jukną  (tel. 869950905 el.paštas, vigilijus.jukna@vdu.lt)

Kaina, kai buliuko svėrimas atliekamas individualaus vertinimo metu –  5,34 Eur (įskaitant PVM). 

Buliukų (iki 11 mėn.) ir telyčių svėrimo paslauga yra NEMOKAMA.