Vienyti, koordinuoti, spręsti problemas

Sprendžiame mėsinių galvijų įsigijimo, platinimo, produktyvumo didinimo, panaudojant geriausių mėsinių galvijų genofondą, problemas.

NAUJIENOS

GYVULIŲ PARODOMS REIKIA ESMINIŲ PERMAINŲ

Kaunas. Žemės ūkio rūmų Veislininkystės, gyvulininkystės ir veterinarijos komiteto nariai aptarė veislininkystės pasiekimų parodą Algirdiškyje ir nutarė, kad ji turi keistis.

Skaitykite plačiau..

2018 10 02 MŪ inf.

 

 

VEISĖJŲ ASOCIACIJOS RENGIASI DIRBTI PAGAL NAUJĄ TVARKĄ

Kaunas. Nuo lapkričio 1 d. laukiantys veislininkystės sistemos pasikeitimai įneš kai kurių naujovių asociacijų veikloje, keisis ir kai kurie veislininkystę reglamentuojantys teisės aktai. Skaitykite plačiau..
2018 09 28 MŪ inf.

 

 

 

 

2018 m. rugsėjo 26 d. LPGA kviečia į seminarą „Ūkinių gyvūnų apskaita ir kontrolė, pieno kokybė ūkiuose“. Seminaro programa

Seminaras vyks: Ladygos g. 1, Anykščiai.

2018-09-20 LPGA inf.

 

GYVULIŲ EKSPONAVIMAS: prievolė ar privilegija?

Panevėžys. Tradicinėje parodoje „Lietuvos veislininkystės pasiekimai 2018“ Algirdiškyje pasiųsta žinutė – renginiui reikia ir permainų, ir kito požiūrio.  Skaitykite plačiau..

2018 09 17 MŪ inf.

 

 

 

KVIETIMAS Į SEMINARĄ

Kviečiame Jus visus 2018 m. rugsėjo 18 d. 10 val. dalyvauti seminare „Ekstremalių sąlygų įtaka pašarinėms žolėms“ , kuris vyks nuo 10:00  iki 13:00 val.  (4 akad. val.) LAMMC Žemdirbystės institute, adresu: Instituto al. 1, Akademija, Kėdainių r., Seminarų salė 1-12 kab.

Seminarą  ves kvalifikuoti lektoriai iš Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės instituto:

  1. dr. Vaclovas Stukonis
  2. dr. Vilma Kemešytė

Prisegame programą ir informaciją apie seminarą.

2018-09-17 Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialo Žemdirbystės instituto inf. 

 

Lenkijos įmonė ,,Konrad,, atstovaujama Vaido Žolyno  superka rinkoje aukščiausia kaina mėsinius buliukus iki metų amžiaus.

Vaidas Žolynas

+37063391992

+37128387259

v.zolynas@phkonrad.pl

www.phkonrad.pl

Kukurūzų diena ir Lietuvos artojų varžybos – jau rytoj

Kėdainiai. Arimo šalininkai ir kukurūzų auginimo bei nuėmimo naujovėmis besidomintys žemdirbiai ketvirtadienį, rugsėjo 13 d. laukiami jungtiniame renginyje Liepose, Dotnuvos seniūnijoje. Čia vyks Lietuvos artojų varžybos ir Kukurūzų diena. Skaityti plačiau..

2018 09 12 MŪ inf.

 


2018 08 29 UAB Panevėžio veislininkystė inf.

Kada lietuvis parduos bulių už 10 tūkst. eurų?

Kaunas. Šalies mėsinės galvijininkystės sektorius auga, vis garsiau kalbama apie jo perspektyvą. Tačiau veislinis darbas vyksta per lėtai ir tai stabdo sektoriaus pažangą.

Skaityti plačiau..

2018 08 31 MŪ inf.

 

Patikėjęs kooperacijos idėja

Santūrumu išsiskiriantis Gintaris Petrėnas mažai kalba, bet daug daro. Jo įkurtas kooperatyvas „Sartų lankų jautiena“ ir to paties pavadinimo prekės ženklas jau gerai žinomas Lietuvoje, vos per kelerius metus įdiegta visa trumpoji maisto grandinė. Skaityti plačiau..

2018 08 02 Dovilė ŠIMKEVIČIENĖ Mano ūkis

 

Garduose – populiariausieji ir egzotika

Ša­ly­je vis dau­giau ūki­nin­kų su­si­gun­do au­gin­ti mė­si­nius gal­vi­jus. Tą pa­ro­dė dvi die­nas Rad­vi­liš­ky­je vy­ku­si spe­cia­li­zuo­ta mė­si­nių gal­vi­jų pa­ro­da, ku­rio­je eks­po­nuo­ta de­šimt po­pu­lia­riau­sių bei eg­zo­ti­nių Lie­tu­vo­je au­gi­na­mų gal­vi­jų veis­lių. Mė­si­nius gal­vi­jus pa­ta­ria­ma au­gin­ti ne­der­lin­gų že­mių sa­vi­nin­kams. Skaityti plačiau.. 

2018-01-01, Laima AGANAUSKIENĖ, Šiaulių kraštas

Ką vertėtų žinoti importuojant grynaveislius mėsinius galvijus?

Mėsinė galvijininkystė Lietuvoje tampa vis populiaresnė: mėsinių ir jų mišrūnų auginama jau beveik 180 tūkst., iš jų grynaveisliai galvijai sudaro beveik 46 tūkst. Nors Lietuvoje šiuo metu auginama 19 skirtingų veislių galvijai, populiariausi išlieka limuzinai, šarolė, aubrakai, angusai, simentaliai, herefordai, hailendai. Skaityti plačiau… 

© www.lzukt.ltwww.agroakademija.lt,  2018 m. rugpjūtis

 

Po mėsinių galvijų parodos – naujos idėjos ateičiai

Radviliškis. Dvi dienas trukusi trečioji specializuota mėsinių galvijų paroda pateikė naujų minčių jos organizatoriams – akivaizdu, kad renginys reikalingas, tačiau reikia galvoti apie permainas. Skaityti plačiau..

2018-07-30 MŪ inf.

 

Grynaveislius mėsinius galvijus išgraibsto užsieniečiai

Gyvulininkystės sektoriuje didėja grynaveislių raguočių poreikis. Deja, kokybiškų mėsinių galvijų mūsų šalyje lieka nedaug, nes jie – eksportuojami. Skaityti plačiau.. 

2018-07-027 Jolita Žurauskienė, Valstiečių laikraštis

 

 

Apie mus

Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacija – tai savarankiška visuomeninė organizacija, įsteigta bendriems asociacijos narių poreikiams tenkinti ir įgyvendinti. Asociacija, bendrauja su Valstybine gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Valstybine maisto ir veterinarijos tarnybomis, Žemės ūkio rūmais, mokslo įstaigomis, savivaldybėmis, žemės ūkio perdirbimo įmonėmis, kitomis visuomeninėmis Lietuvos ir užsienio organizacijomis.

Naujausi skelbimai

Parduodamas Aubrakų veislės bulius

Parduodamas buliukas puikios genetikos. Tėvas iš Prancūzijos. Dabartinis svoris apie 630kg, paros priesvoris 1,388 kg….

Galioja iki gruodžio 5, 2018

Mūsų statistika

Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacija buvo įkurta 1995 m. kovo mėn. 7 d. Prof. Česlovo Juknos iniciatyva į Lietuvos veterinarijos akademiją susirinkę šios šakos vystymo entuziastai nutarė įkurti Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociaciją.
520
Asociacijos nariai
1995
Įkūrimo metai
23
Veiklos metai
Didėjantis
Narių skaičius