Vienyti, koordinuoti, spręsti problemas

Sprendžiame mėsinių galvijų įsigijimo, platinimo, produktyvumo didinimo, panaudojant geriausių mėsinių galvijų genofondą, problemas.

NAUJIENOS

PREZIDENTĖ DALIA GRYBAUSKAITĖ: LIETUVOS ŽEMDIRBIŲ REIKALAVIMAI YRA PAGRĮSTI 

Prezidentė Dalia Grybauskaitė susitiko su Lietuvos žemdirbius vienijančių organizacijų atstovais ir aptarė ES daugiametę 2021–2027 metų finansinę perspektyvą bei joje numatomą paramą mūsų šalies ūkininkams. Skaitykite plačiau.. 

2018-12-10 Agroeta inf.

 

 

PATVIRTINTAS PARAMOS PARAIŠKŲ PRIĖMIMO GRAFIKAS 2019 M. 

Žemės ūkio ministerija patvirtino Paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones priėmimo 2019 metais grafiką. Skaitykite plačiau.. 

2018-12-05 LR ŽŪM inf. 

 

 

 

KAIP TEISINGAI PERVARYTI MĖSINIUS GALVIJUS ? 

Brazilija. Kilnojami ganyklų gardai su fiksavimo staklėmis ar be jų naudojami, norint mėsinius galvijus pasverti, paskiepyti ir atlikti kitas manipuliacijas. Gyvulių patiriamą stresą įmanoma sumažinti, pakeitus darbuotojų elgesį.

Skaitykite plačiau..

2018-12-05 MŪ inf.

 

 

IŠMOKŲ DYDŽIAI – VIENOJE VIETOJE.

NMA Jūsų patogumui pateikia lentelę, kurioje matysite aktualius išmokų už 2018 m. deklaruotus plotus dydžius. Taip pat į lentelę įtraukta informacija apie pereinamojo laikotarpio nacionalines išmokas už pieną, gyvulius ir pasėlius, susietąją paramą už pienines karves, mėsinius galvijus, avis, pieninių veislių bulius, pienines ožkas. Skaitykite plačiau..

2018-11-28 NMA inf. 

 

P R A N E Š I M A S  apie Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacijos narių AUBRAKŲ klubo steigiamąjį susirinkimą.  

Vadovaujantis AUBRAKŲ veislės galvijų augintojų iniciatyva, 2018 m. lapkričio 30 d. (penktadienį) 10 val., adresu Liudiškių 18, Anykščiai, restoranas „Nykščio namai“ —- šaukiamas steigiamasis AUBRAKŲ veislės klubo susirinkimas.

SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ

 1. 9.30 – 10.00 val.
 2. Pranešimas. „Bandų paruošimas žiemos sezonui. Aubrakų veislės veršelių išsaugojimas“. LSMU VA Stambiųjų gyvūnų klinikos prof. Ramūnas Antanaitis. ( Praktiniai pavyzdžiai gyvulių bandoje.)
 3. Sveikinimo žodis. LMGAGA veislių klubų vizijos pristatymas.
 4. Susirinkimo darbotvarkės rinkimai.
 5. Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai.
 6. Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai.
 7. LMGAGA Aubrakų veislės klubo steigimas ir  nuostatų tvirtinimas.
 8. LMGAGA Aubrakų veislės klubo valdybos ir pirmininko rinkimai.
 9. Kiti klausimai.

Susirinkimo dalyviai registruojami nuo 09 val. 30 min. Atvykstantiems į susirinkimą būtina turėti asmens tapatybę liudijantį dokumentą.

Iki lapkričio  28 dienos prašome informuoti el paštu: info@vajafarm.lt  arba tel. 8 659 67 331    apie dalyvavimą/nedalyvavimą steigiamajame Aubrakų  – veislės klubo susirinkime.

2018-11-19 LMGAGA inf. 

 

DAR DVI ASOCIACIJOS GALĖS VESTI KILMĖS KNYGĄ 

Vilnius/Kaunas. Dar dvi šalies ūkinių gyvūnų augintojų asociacijos pripažintos veislininkystės institucijomis, kurios galės vykdyti veisimo programas ir pildyti kilmės knygas. Tokia teisė suteikta Ekologiškų mėsinių galvijų augintojų (EMGAA) ir Lietuvos veislinių triušių augintojų asociacijoms.

Skaitykite plačiau.

 

2018-11-09 MŪ inf.

 

Šiandien  Šakių r. vyksta pirmojo LMGAGA mėsinių galvijų ŠAROLĖ VEISLĖS KLUBO steigiamasis susirinkimas. Sveikiname steigėjus! Aktyvūs Hailendų veislės mėsinių galvijų augintojai atvyko pasveikinti Šarolė klubo steigėjų ir įteikė šakotį. Pirmojo klubo steigėjus pasveikinti taip pat atvyko ir LMGAGA prezidentas Vygantas Šližys. Pranešimą tema „Bandų paruošimas žiemos sezonui. Šarolė veislės veršelių išsaugojimas“ skaitė  LSMU VA Stambiųjų gyvūnų klinikos prof. Ramūnas Antanaitis. Susirinkime dalyvavo Ričardas Lekavičius, Laura Mišeikienė, Gytis Sadauskas, Eglė Butkienė, Paulius Butkus, Loreta Bataitienė, Saulius Sinkevičius, Monika Žąsytienė, Dovilė Bagdonavičiūtė, Aurelija Janušienė, Tomas Janušas, Adomas Lekavičius, Karolina Marcinkevičiūtė, Žydrūnė Statkonytė, Irmantas Petrulis, Tomas Dabašauskas, Mantas Narvidas, Rasa Babikienė, Laura Jierkytė-Narvidė.

2018-11-09 LMGAGA inf.

 

DĖMESIO! Patikslinimas dėl ŠAROLĖ VEISLĖS klubo steigiamojo susirinkimo vietos. Susirinkimas vyks adresu: Pasieniečių g.2, Slavikai, Šakių r.

Laukiame atvykstan!

2018-11-08 LMGAGA inf.

 

LMGAGA NARIAMS,  ŠAROLĖ VEISLĖS GALVIJŲ AUGINTOJAMS

 PRANEŠIMAS APIE LIETUVOS MĖSINIŲ GALVIJŲ AUGINTOJŲ IR GERINTOJŲ ASOCIACIJOS NARIŲ, ŠAROLĖ VEISLĖS KLUBO,   STEIGIAMĄJĮ SUSIRINKIMĄ

 Vadovaujantis ŠAROLĖ veislės galvijų augintojų iniciatyva,  2018 m. lapkričio 9 d. (penktadienį) 10 val., adresu Suvalkiečių g.14, Slavikų km. ,Slavikų sen., Šakių r., šaukiamas steigiamasis ŠAROLĖ veislės klubo susirinkimas.

 SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ

 1. Registracija. 9.30-10.00 val.
 2. Pranešimas. „Bandų paruošimas žiemos sezonui. Šarolė veislės veršelių išsaugojimas“. LSMU VA Stambiųjų gyvūnų klinikos prof. Ramūnas Antanaitis.(Praktiniai pavyzdžiai gyvulių bandoje.)
 3. Sveikinimo žodis. LMGAGA veislių klubų vizijos pristatymas.
 4. Susirinkimo darbotvarkės tvirtinimas.
 5. Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai.
 6. Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai.
 7. LMGAGA Šarolė veislės klubo nuostatų tvirtinimas.
 8. LMGAGA Šarolė veislės  klubo valdybos ir pirmininko rinkimai.
 9. Kiti klausimai.

 Susirinkimo dalyviai registruojami nuo: 09 val. 30 min.  Atvykstantiems į susirinkimą būtina turėti asmens tapatybę liudijantį dokumentą.

 Iki lapkričio 08 dienos prašome informuoti el. paštu: ricka72@gmail.com arba tel.+37068637551 apie dalyvavimą/nedalyvavimą steigiamajame ŠAROLĖ veislės klubo  susirinkime.

 2018-10-31 LMGAGA administracijos inf.

 

SVĖRIMAI

Informuojame, kad spalio 30 d. bus atliekami kontroliniai svėrimai Alytaus, Marijampolės, Vilkaviškio rajonuose.

Prašome registruotis tel. 8 699 50905 arba el. paštu vigilijus.jukna@asu.lt iki penktadienio 11 val.

 

2018-10-24 LMGAGA inf.

LIETUVOS ŽEMDIRBIŲ PROTESTAS DIDELIO DĖMESIO NESULAUKĖ

Vilnius. Lietuvos žemdirbiai, reikalaudami didesnių Europos Sąjungos (ES) tiesioginių išmokų, ketvirtadienį Briuselyje įteikė peticijas Europos Parlamentui bei Komisijai.  Užsienio žiniasklaidoje šiai protesto akcijai neskirta dėmesio. Skaitykite daugiau.

2018-10-19 BNS inf.

 

 

GYVULIŲ PARODOMS REIKIA ESMINIŲ PERMAINŲ

Kaunas. Žemės ūkio rūmų Veislininkystės, gyvulininkystės ir veterinarijos komiteto nariai aptarė veislininkystės pasiekimų parodą Algirdiškyje ir nutarė, kad ji turi keistis.

Skaitykite plačiau..

2018 10 02 MŪ inf.

 

 

VEISĖJŲ ASOCIACIJOS RENGIASI DIRBTI PAGAL NAUJĄ TVARKĄ

Kaunas. Nuo lapkričio 1 d. laukiantys veislininkystės sistemos pasikeitimai įneš kai kurių naujovių asociacijų veikloje, keisis ir kai kurie veislininkystę reglamentuojantys teisės aktai. Skaitykite plačiau..
2018 09 28 MŪ inf.

 

 

 

 

2018 m. rugsėjo 26 d. LPGA kviečia į seminarą „Ūkinių gyvūnų apskaita ir kontrolė, pieno kokybė ūkiuose“. Seminaro programa

Seminaras vyks: Ladygos g. 1, Anykščiai.

2018-09-20 LPGA inf.

 

GYVULIŲ EKSPONAVIMAS: prievolė ar privilegija?

Panevėžys. Tradicinėje parodoje „Lietuvos veislininkystės pasiekimai 2018“ Algirdiškyje pasiųsta žinutė – renginiui reikia ir permainų, ir kito požiūrio.  Skaitykite plačiau..

2018 09 17 MŪ inf.

 

 

 

KVIETIMAS Į SEMINARĄ

Kviečiame Jus visus 2018 m. rugsėjo 18 d. 10 val. dalyvauti seminare „Ekstremalių sąlygų įtaka pašarinėms žolėms“ , kuris vyks nuo 10:00  iki 13:00 val.  (4 akad. val.) LAMMC Žemdirbystės institute, adresu: Instituto al. 1, Akademija, Kėdainių r., Seminarų salė 1-12 kab.

Seminarą  ves kvalifikuoti lektoriai iš Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės instituto:

 1. dr. Vaclovas Stukonis
 2. dr. Vilma Kemešytė

Prisegame programą ir informaciją apie seminarą.

2018-09-17 Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialo Žemdirbystės instituto inf. 

 

Lenkijos įmonė ,,Konrad,, atstovaujama Vaido Žolyno  superka rinkoje aukščiausia kaina mėsinius buliukus iki metų amžiaus.

Vaidas Žolynas

+37063391992

+37128387259

v.zolynas@phkonrad.pl

www.phkonrad.pl

Kukurūzų diena ir Lietuvos artojų varžybos – jau rytoj

Kėdainiai. Arimo šalininkai ir kukurūzų auginimo bei nuėmimo naujovėmis besidomintys žemdirbiai ketvirtadienį, rugsėjo 13 d. laukiami jungtiniame renginyje Liepose, Dotnuvos seniūnijoje. Čia vyks Lietuvos artojų varžybos ir Kukurūzų diena. Skaityti plačiau..

2018 09 12 MŪ inf.

 


2018 08 29 UAB Panevėžio veislininkystė inf.

Kada lietuvis parduos bulių už 10 tūkst. eurų?

Kaunas. Šalies mėsinės galvijininkystės sektorius auga, vis garsiau kalbama apie jo perspektyvą. Tačiau veislinis darbas vyksta per lėtai ir tai stabdo sektoriaus pažangą.

Skaityti plačiau..

2018 08 31 MŪ inf.

 

Patikėjęs kooperacijos idėja

Santūrumu išsiskiriantis Gintaris Petrėnas mažai kalba, bet daug daro. Jo įkurtas kooperatyvas „Sartų lankų jautiena“ ir to paties pavadinimo prekės ženklas jau gerai žinomas Lietuvoje, vos per kelerius metus įdiegta visa trumpoji maisto grandinė. Skaityti plačiau..

2018 08 02 Dovilė ŠIMKEVIČIENĖ Mano ūkis

 

Garduose – populiariausieji ir egzotika

Ša­ly­je vis dau­giau ūki­nin­kų su­si­gun­do au­gin­ti mė­si­nius gal­vi­jus. Tą pa­ro­dė dvi die­nas Rad­vi­liš­ky­je vy­ku­si spe­cia­li­zuo­ta mė­si­nių gal­vi­jų pa­ro­da, ku­rio­je eks­po­nuo­ta de­šimt po­pu­lia­riau­sių bei eg­zo­ti­nių Lie­tu­vo­je au­gi­na­mų gal­vi­jų veis­lių. Mė­si­nius gal­vi­jus pa­ta­ria­ma au­gin­ti ne­der­lin­gų že­mių sa­vi­nin­kams. Skaityti plačiau.. 

2018-01-01, Laima AGANAUSKIENĖ, Šiaulių kraštas

Ką vertėtų žinoti importuojant grynaveislius mėsinius galvijus?

Mėsinė galvijininkystė Lietuvoje tampa vis populiaresnė: mėsinių ir jų mišrūnų auginama jau beveik 180 tūkst., iš jų grynaveisliai galvijai sudaro beveik 46 tūkst. Nors Lietuvoje šiuo metu auginama 19 skirtingų veislių galvijai, populiariausi išlieka limuzinai, šarolė, aubrakai, angusai, simentaliai, herefordai, hailendai. Skaityti plačiau… 

© www.lzukt.ltwww.agroakademija.lt,  2018 m. rugpjūtis

 

Po mėsinių galvijų parodos – naujos idėjos ateičiai

Radviliškis. Dvi dienas trukusi trečioji specializuota mėsinių galvijų paroda pateikė naujų minčių jos organizatoriams – akivaizdu, kad renginys reikalingas, tačiau reikia galvoti apie permainas. Skaityti plačiau..

2018-07-30 MŪ inf.

 

Grynaveislius mėsinius galvijus išgraibsto užsieniečiai

Gyvulininkystės sektoriuje didėja grynaveislių raguočių poreikis. Deja, kokybiškų mėsinių galvijų mūsų šalyje lieka nedaug, nes jie – eksportuojami. Skaityti plačiau.. 

2018-07-027 Jolita Žurauskienė, Valstiečių laikraštis

 

 

Apie mus

Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacija – tai savarankiška visuomeninė organizacija, įsteigta bendriems asociacijos narių poreikiams tenkinti ir įgyvendinti. Asociacija, bendrauja su Valstybine gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Valstybine maisto ir veterinarijos tarnybomis, Žemės ūkio rūmais, mokslo įstaigomis, savivaldybėmis, žemės ūkio perdirbimo įmonėmis, kitomis visuomeninėmis Lietuvos ir užsienio organizacijomis.

Naujausi skelbimai

Parduodamas Aubrakų veislės bulius

Parduodamas buliukas puikios genetikos. Tėvas iš Prancūzijos. Dabartinis svoris apie 700kg. Įvertintas 8/7/8; 135 ind.,…

Galioja iki sausio 25, 2019
Angusų buliai

Angusų buliai veislei. Aukšti veislinės vertės indeksai (120-138). Tėvas Hedebo linijos (LT, DK, UK). http://www.angusai.eu/

Galioja iki vasario 8, 2019
ŽŪB „Draugystė“

Pasvalio raj. ŽŪB „Draugystė“ parduoda Šarole veislės veršingas telyčias ir bulius kergimui. kreiptis tel. 8-698-14390,…

Galioja iki vasario 8, 2019

Mūsų statistika

Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacija buvo įkurta 1995 m. kovo mėn. 7 d. Prof. Česlovo Juknos iniciatyva į Lietuvos veterinarijos akademiją susirinkę šios šakos vystymo entuziastai nutarė įkurti Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociaciją.
533
Asociacijos nariai
1995
Įkūrimo metai
23
Veiklos metai
Didėjantis
Narių skaičius