Vienyti, koordinuoti, spręsti problemas

Sprendžiame mėsinių galvijų įsigijimo, platinimo, produktyvumo didinimo, panaudojant geriausių mėsinių galvijų genofondą, problemas.

NAUJIENOS

Patikėjęs kooperacijos idėja

Santūrumu išsiskiriantis Gintaris Petrėnas mažai kalba, bet daug daro. Jo įkurtas kooperatyvas „Sartų lankų jautiena“ ir to paties pavadinimo prekės ženklas jau gerai žinomas Lietuvoje, vos per kelerius metus įdiegta visa trumpoji maisto grandinė. Skaityti plačiau..

2018 08 02 Dovilė ŠIMKEVIČIENĖ Mano ūkis

 

Garduose – populiariausieji ir egzotika

Ša­ly­je vis dau­giau ūki­nin­kų su­si­gun­do au­gin­ti mė­si­nius gal­vi­jus. Tą pa­ro­dė dvi die­nas Rad­vi­liš­ky­je vy­ku­si spe­cia­li­zuo­ta mė­si­nių gal­vi­jų pa­ro­da, ku­rio­je eks­po­nuo­ta de­šimt po­pu­lia­riau­sių bei eg­zo­ti­nių Lie­tu­vo­je au­gi­na­mų gal­vi­jų veis­lių. Mė­si­nius gal­vi­jus pa­ta­ria­ma au­gin­ti ne­der­lin­gų že­mių sa­vi­nin­kams. Skaityti plačiau.. 

2018-01-01, Laima AGANAUSKIENĖ, Šiaulių kraštas

Ką vertėtų žinoti importuojant grynaveislius mėsinius galvijus?

Mėsinė galvijininkystė Lietuvoje tampa vis populiaresnė: mėsinių ir jų mišrūnų auginama jau beveik 180 tūkst., iš jų grynaveisliai galvijai sudaro beveik 46 tūkst. Nors Lietuvoje šiuo metu auginama 19 skirtingų veislių galvijai, populiariausi išlieka limuzinai, šarolė, aubrakai, angusai, simentaliai, herefordai, hailendai. Skaityti plačiau… 

© www.lzukt.ltwww.agroakademija.lt,  2018 m. rugpjūtis

 

Po mėsinių galvijų parodos – naujos idėjos ateičiai

Radviliškis. Dvi dienas trukusi trečioji specializuota mėsinių galvijų paroda pateikė naujų minčių jos organizatoriams – akivaizdu, kad renginys reikalingas, tačiau reikia galvoti apie permainas. Skaityti plačiau..

2018-07-30 MŪ inf.

 

Grynaveislius mėsinius galvijus išgraibsto užsieniečiai

Gyvulininkystės sektoriuje didėja grynaveislių raguočių poreikis. Deja, kokybiškų mėsinių galvijų mūsų šalyje lieka nedaug, nes jie – eksportuojami. Skaityti plačiau.. 

2018-07-027 Jolita Žurauskienė, Valstiečių laikraštis

 

 

Apie mus

Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacija – tai savarankiška visuomeninė organizacija, įsteigta bendriems asociacijos narių poreikiams tenkinti ir įgyvendinti. Asociacija, bendrauja su Valstybine gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Valstybine maisto ir veterinarijos tarnybomis, Žemės ūkio rūmais, mokslo įstaigomis, savivaldybėmis, žemės ūkio perdirbimo įmonėmis, kitomis visuomeninėmis Lietuvos ir užsienio organizacijomis.

Naujausi skelbimai

Mūsų statistika

Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacija buvo įkurta 1995 m. kovo mėn. 7 d. Prof. Česlovo Juknos iniciatyva į Lietuvos veterinarijos akademiją susirinkę šios šakos vystymo entuziastai nutarė įkurti Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociaciją.
518
Asociacijos nariai
1995
Įkūrimo metai
23
Veiklos metai
Didėjantis
Narių skaičius