Norėdami įvertinti laikomą mėsinių veislių galviją prašome užpildyti ir atsiųsti PRAŠYMĄ ĮVERTINTI. Pasirašytą prašymą galite atsiųsti šiais būdais:

el. paštu: asociacija@lmga.lt arba adresu K. Donelaičio g.2, 44213 Kaunas.

Gavus prašymą, asociacijos administracija perduoda jį priskirtam vertintojui, kuris susisieks su Jumis dėl vertinimo datos ir laiko paskyrimo.

Paslaugos kaina:

Vieno galvijo eksterjero vertinimas LMGAGA nariui yra 10 Eurų (be PVM).

Vieno galvijo eksterjero vertinimas ne LMGAGA nariui – 20 Eurų (be PVM). 

Vertintojo atvykimas į ūkį – 30 eurų (be PVM). * Atvykus į kelis ūkius vienoje vietoje, mokama tik už 1 atvykimą.

Skubus eksterjero vertinimas atliekamas per 5 darbo dienas.

 

*KARVIŲ VERTINIMAS

Karvės vertinamos po pirmojo ir trečiojo apsiveršiavimo, rekomenduojama praėjus 2–7 mėnesiams. Jeigu nebuvo galimybės įvertinti po pirmojo apsiveršiavimo, tai padaryti reikėtų po antrojo apsiveršiavimo. Vėliausiai karves galima vertinti po ketvirto apsiveršiavimo, vyresnės – nebevertinamos. Karves vertina pripažintos veislininkystės institucijos įgaliotas ekspertas (vertintojas), dalyvaujant galvijų laikytojui ar jo atstovui, karvės vertinamos pagal kilmę, atitikimą veislės tipui, raumeningumą, eksterjerą, stambumą.

*BULIUKŲ VERTINIMAS

Vertinami tik grynaveisliai buliukai ne jaunesni kaip 14 ir ne vyresni kaip 24 mėn. amžiaus. (Hailendų buliukų eksterjeras vertinamas ne jaunesniems, kaip 14 ir ne vyresniems kaip 36 mėn. amžiaus)

  • Buliukai su lyties organų defektais nevertinami.
  • Buliukus vertina vertintojas, dalyvaujant gyvulio laikytojui ar jo atstovui.
  • Buliukų veislinė vertė nustatoma pagal kompleksinį veislinės vertės indeksą. Kompleksinis veislinės vertės indeksas nustatomas pagal buliuko priesvorį nuo gimimo iki vertinimo dienos ir 1–9 taškų sistema, įvertinant tipingumą veislei, raumeningumą ir eksterjerą.

Buliukų ir karvių eksterjeras nustatomas 1–9 taškų sistema, įvertinant tipingumą veislei, raumeningumą ir eksterjerą. Karvių dar atliekamas stambumo vertinamas: ST – stambi; V – vidutinio stambumo; SM – smulki. Atitikimas veislės tipui, raumeningumas ir eksterjeras vertinami 1–9 taškais:

1 – labai blogas;

2 – blogas;

3 – nepatenkinamas;

4 – pusėtinas;

5 – vidutinis;

6 – patenkinamas;

7 – geras;

8 – labai geras;

9 – puikus.

 

Buliukų veislinės vertės indeksas apskaičiuojamas pagal formulę:

I = (±PxK)±R±T±E + 100;

čia I  – buliuko kompleksinis veislinės vertės indeksas;

P – skirtumas tarp vidutinio paros priesvorio nuo gimimo iki vertinimo dienos ir bazinio veislės priesvorio. Bazinį veislės priesvorį per parą, atsižvelgdama į veislės selekcinę programą, nustato pripažinta veislininkystės institucija;

K – koeficientas 0,049

R – raumeningumas balais, kuris nustatomas taip:

Vertinimo taškai 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Įvertinimas balais -35,1 -28,1 -21,0 -14,0 -7,0 0,0 +7,0 +14,0 +21,0

T – tipingumas veislei balais, kuris nustatomas taip:

Vertinimo taškai 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Įvertinimas balais -4,1 -3,3 -2,5 -1,6 -0,8 0,0 +0,8 +1,6 +2,5

E – eksterjeras balais, kuris nustatomas taip:

Vertinimo taškai 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Įvertinimas balais -17,1 -11,6 -10,2 -6,8 -3,4 0,0 +3,4 +6,8 +10,2

LMGAGA įgaliotas ekspertas vertinimo metu užpildo Buliaus/karvės įvertinimo lapą.

 

Žemiau pateikiamas žemėlapis su vertintojų zonomis.