TARPTAUTINĖ KONFERENCIJA
„Lietuvos mėsinių galvijų bandų veislinės vertės gerinimas,
pasitelkiant užsienio šalių veislininkystės patirtis, genomo
tyrimus bei individuali buliukų kontrolę“

01. Renginio atidarymas, įžanginis žodis.Mėsinė galvijininkystė Lietuvoje. (LMGAGA atstovai).

02. Mėsinė galvijininkystė valstybinės veterinarinės kontrolės aspektu. (VMVT atstovai).

03. Limuzinų ateities genetika. L.Stamane, „Crealim“ direktorius (nuotolinis pranešimas).

04. Šarolė ateities genetika. S.Lendemaine, „HBC+“ direktorius (nuotolinis pranešimas).

05. Metalų konversija į auksą pasitelkiant.bAlchemijos mokslą arba kitu kampu apie genomo tyrimą, ūkininkas G.Migonis.

06. Mėsinė galvijinkystė Estijoje. Gerosios patirtys veislininkystėje. Estijos mėsinių galvijų asociacijos atstovė Jane Mattik.

07. Mėsinė galvijinkystė Latvijoje. Latvijos mėsinių galvijų asociacijos direktorė I.Freidenfelde.

08. Aubrakų veislės galvijų genominiai tyrimai, tyrimų programos vadovas C.Leymarie (nuotolinis pranešimas).

09. Telyčių šėrimas: 28/32/36. „Techno Group“ šėrimo specialistas C.Feedia.

10. Reprodukcinės technologijos galvijų veislinės vertės gerinimui, LSMU dr. A.Rekešiūtė.

11. Praktiniai patarimai mėsinių galvijų augintojams. LSMU dr. A.Rutkauskas.

12. Žolynų svarba mėsinių galvijų racione, gyvulininkystės konsultantė R.Karazinienė.

13. Veislinės vertės gerinimas mėsinių galvijų bandose, prof. dr. V.Jukna.

14. Produktyvumo tyrimai Lietuvoje,LŽŪKT gyvulininkystės ekspertas V.Gudaitis.

15. Priemonės genominių tyrimų atlikimui. Pieninių galvijų genominiai tyrimai, dr. E.Gedgaudas. Išvyka į ūkį.

Pasidalinkite soc. tinkluose