KVIETIMAS Į SEMINARĄ

Kviečiame Jus visus 2018 m. rugsėjo 18 d. 10 val. dalyvauti seminare „Ekstremalių sąlygų įtaka pašarinėms…

2018-09-17 Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialo Žemdirbystės instituto inf.

Lenkijos įmonė ,,Konrad,, atstovaujama Vaido Žolyno  superka rinkoje aukščiausia kaina mėsinius buliukus iki metų amžiaus….

Patikėjęs kooperacijos idėja

Santūrumu išsiskiriantis Gintaris Petrėnas mažai kalba, bet daug daro. Jo įkurtas kooperatyvas „Sartų lankų jautiena“…

2018 08 02 Dovilė ŠIMKEVIČIENĖ Mano ūkis
Garduose – populiariausieji ir egzotika

Ša­ly­je vis dau­giau ūki­nin­kų su­si­gun­do au­gin­ti mė­si­nius gal­vi­jus. Tą pa­ro­dė dvi die­nas Rad­vi­liš­ky­je vy­ku­si spe­cia­li­zuo­ta…

2018-01-01, Laima AGANAUSKIENĖ, Šiaulių kraštas