Gerbiami asociacijos nariai,

Atsižvelgiant į tai, kad 2020-03-14 LR Vyriausybės nutarimu Nr.207  yra paskelbtas karantinas, kurio metu ribojami vieši renginiai ir susibūrimai ir dėl to nesant galimybės balsuoti fiziškai bei atsižvelgiant į Ekonomikos ir inovacijų ministerijos rekomendaciją dėl visuotinių susirinkimų organizavimo nuotoliniu būdu ar balsuojant raštu, 2020-05-07 ir 2020-05-14 posėdžiuose LMGAGA Taryba nutarė šaukti LMGAGA visuotinį narių susirinkimą, siekiant išvengti galimų neigiamų pasekmių dėl savalaikio asociacijos finansinių ataskaitų rinkinio nepatvirtinimo (susirinkimo darbotvarkė pateikiama žemiau).  Eilinis visuotinis LMGAGA  narių susirinkimas šaukiamas 2020 m. birželio mėn. 16 d. (antradienį) 10 val., LMGAGA buveinėje (K.Donelaičio g. 2, Kaunas), balsavimą organizuojant raštu, pagal išankstinio balsavimo biuletenius.

 

INFORMACIJA DĖL PROCEDŪRINIŲ VISUOTINIO LMGAGA NARIŲ SUSIRINKIMO KLAUSIMŲ (pridedama).

Susirinkimui neįvykus (nesant kvorumo), pakartotinis visuotinis narių susirinkimas vyks 2020 m. birželio 19 d., 10 val. LMGAGA buveinėje (K.Donelaičio g. 2, Kaunas), balsavimą organizuojant raštu, pagal išankstinio balsavimo biuletenius. Išankstinio balsavimo biuleteniai, pateikti eiliniam visuotiniam susirinkimui, galios ir pakartotiniame visuotiniame narių susirinkime.

 

Susirinkimo metu bus nagrinėjami šie klausimai:

  1. 2019 metų LMGAGA veiklos ataskaita ir tvirtinimas (pridedama).
  2. 2019 metų LMGAGA finansinė ataskaita ir tvirtinimas (pridedama).
  3. Audito ataskaita ir tvirtinimas (pridedama).
  4. Auditoriaus rinkimo ir apmokėjimo už audito paslaugas tvirtinimas.

 

Asociacija atliko audito įmonių apklausą ir teikia Jums audito įmonių pasiūlymus:

UAB „Auditorių biuras“ – 1900,00 Eurų

UAB „Auditingas“ – 1200,00 Eurų

UAB „Audito tikslas“ – 1500,00 Eurų

UAB „Auditėja“ – 2000,00 Eurų

Pastaba: kainos 2020 m. auditui nurodytos be PVM.

 

Siūloma išsirinkti vieną iš siūlomų įmonių LMGAGA auditui atlikti.

Prašome balsuoti pagal pateiktą balsavimo biuletenį:

IŠANKSTINIO BALSAVIMO BIULETENIS 2020 06 16

Biuletenius prašome siųsti paštu adresu: K. Donelaičio g.2, 44213 Kaunas, arba elektroniniu paštu: asociacija@lmga.lt  su nuoroda “Visuotiniam LMGAGA narių susirinkimui”. Balsavimo biuletenių bus laukiama iki 2020 m. birželio mėn. 16 d., 17 val.  Balsai, gauti po 2020 m. birželio mėn. 16 d. 17 val. nebus įskaityti į kvorumą. Balsų skaičiavimo komisija ir susirinkimo sekretorius renkasi į Asociacijos būstinę  š.m. birželio 17 dieną 10 valandą, suskaičiuoja gautus balsus ir paskelbia  visuotinio narių susirinkimo rezultatus.

 

Neįvykus eiliniam visuotiniam narių susirinkimui, balsavimo biuletenių pakartotiniam narių susirinkimui bus laukiama iki 2020 m. birželio mėn. 19 d., 17 val.  Balsai gauti po 2020 m. birželio 19 d. 17 val. į kvorumą nebus įskaityti. Balsų skaičiavimo komisija ir susirinkimo sekretorius renkasi į Asociacijos būstinę š.m. birželio 20 dieną 10 valandą, suskaičiuoja gautus balsus ir paskelbia  pakartotinio narių susirinkimo rezultatus.

 

Narių atstovai prie balsavimo  biuletenio turi pridėti atstovavimo pagrindą patvirtinančius dokumentus (nuorašus ar patvirtintas kopijas), balsavimo biuletenyje ranka įrašant pridedamų atstovavimo dokumentų pavadinimus ir pridedamų (siunčiamų) lapų skaičių.

 

Tuo pačiu, LMGAGA Taryba informuoja, kad neeilinis visuotinis narių susirinkimas dėl Tarybos ir Etikos komisijos rinkimų, LMGAGA įstatų bei Etikos kodekso tvirtinimo bus sušauktas nedelsiant, kai bus atšaukti arba palengvinti karantino draudimai, ribojantys renginius ir susibūrimus.

 

Pagarbiai,

Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacijos administracija

www.lmga.lt

Tel. +370 672 50221

el.p. asociacija@lmga.lt

 

Pasidalinkite soc. tinkluose