Gerbiami LMGAGA nariai,

Atsižvelgiant į tai, kad 2022-04-19 susirinkimas neįvyko nesant kvorumui, pakartotinis visuotinis LMGAGA  narių susirinkimas šaukiamas 2022 m. balandžio mėn. 29 d. (penktadienį) 11 val., adresu Karpynės g. 2, Gabšių k.,Raseinių r., Kaimo turizmo sodyboje “Karpynė”.

SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ:

  1. 2021 metų LMGAGA veiklos ataskaitos tvirtinimas.
  2. 2021 metų LMGAGA finansinės  ataskaitos tvirtinimas.
  3. Audito ataskaitos  tvirtinimas.
  4. Auditoriaus rinkimo ir apmokėjimo už audito paslaugas tvirtinimas.
  5. LMGAGA statinių, esančių Dvaro g.2, Šlavėnų k., Anykščių r. tolesnio įveiklinimo klausimai.

Kadangi dėl pasaulinės COVID-19 pandemijos vis dar galioja LR Vyriausybės paskelbta ekstremalioji situacija, siūlome balsuoti raštu.

Pridedama:

IŠANKSTINIS BALSAVIMO BIULETENIS 2022 ir Balsavimo teisės perleidimo sutartis , primename, kad atvykstantys į visuotinį susirinkimą gali turėti ne daugiau kaip tris balso teisės perleidimo sutartis.

Pasirašytus biuletenius prašome siųsti paštu adresu: K. Donelaičio g.2, 44213 Kaunas, arba elektroniniu paštu: asociacija@lmga.lt su nuoroda “Visuotiniam LMGAGA narių susirinkimui”.

 

INFORMACIJA SUSIRINKIMUI:

TIKSLINIO FINANSAVIMO SUMŲ PASIKEITIMAS

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

AISKINAMASIS RAŠTAS 2021 m

VEIKLOS ATASKAITA LMGAGA 2021

Pasidalinkite soc. tinkluose