LMGAGA Limuzinų veislės klubo nariams

 

Informuojame, kad 2023 m. Balandžio 19 d. šaukiamas LMGAGA Limuzinų veislės klubo narių visuotinis,

ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas.

Susirinkimas vyks adresu:  Aukštaičių g. 88 Panevėžys. Restoranas  „Vasaris“

Dalyvių registracija 10:30

Susirinkimo pradžia 11:00 val.

 

Susirinkimo Darbotvarkė:

  • LMGAGA Limuzinų veislės klubo Pirmininko Virginijaus Stumbrio sveikinimo žodis .
  • LMGAGA Limuzinų veislės klubo veiklos ataskaita. (LMGAGA Limuzinų veislės klubo valdyba).
  • LMGAGA Limuzinų veislės klubo Finansinė metų veiklos ataskaita. (LMGAGA administracija).
  • Kandidatų į LMGAGA tarybą siūlymas ir tvirtinimas.
  • Balsų skaičiavimo komisijos į LMGAGA Limuzinų veislės klubo valdybos rinkimai – tvirtinimas.
  • Kandidatų į LMGAGA Limuzinų veislės klubo valdybos rinkimai – tvirtinimas.
  • Kiti kausimai.

 

 

Kviečiame aktyviai dalyvauti

LMGAGA Limuzinų veislės klubo pirmininkas Virginijus Stumbrys

Pasidalinkite soc. tinkluose