Aubrakų veislės klubo nariams ir norintiems jungtis prie klubo

 

Informuojame, kad 2023 m. kovo 9 d. šaukiamas Aubrakų veislės klubo Narių visuotinis ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas.

Susirinkimas vyks adresu: Kaunas, Donelaičio g. 2 . Susirinkimo pradžia 11 val.

 

Darbotvarkė:

  • Įžanginis žodis, klubo veikla. V. Šližys.
  • Finansinė ataskaita. V. Šližys.
  • Siūlymai dėl kandidatų į LMGAGA tarybą.
  • Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai, tvirtinimas.
  • Kandidatų į LMGAGA tarybą rinkimai, tvirtinimas.

Kavos pertraukėlė.

  • Aubrakų veislės klubo veiklos suaktyvinimo aptarimas, siūlymai, diskusija.
  • Veislės populiarinimo, kontrolės pagal penėjimosi savybes, aptarimas, perspektyva, galimybės.
  • Kiti klausimai, diskusija.

 

Laukiame Jūsų aktyvaus dalyvavimo.

Klubo pirmininkas                             Vygantas Šližys

Pasidalinkite soc. tinkluose