Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacijos nariams                                                                      2019-03-19

 

P R A N E Š I M A S

DĖL PAKARTOTINIO VISUOTINIO LMGAGA NARIŲ SUSIRINKIMO

Vadovaujantis LMGAGA įstatų 8.10 punktu, šaukiamas pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, kuris įvyks 2019 m. kovo 29 d. (penktadienį), 10 val. UAB „Via Baltica Lietuva“ (Verslo g.17, Kumpių k., Kauno r.)

SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ:

 1. Svečių pasisakymai.
 2. 2018 metų LMGAGA veiklos ataskaitos tvirtinimas.
 3. 2018 metų LMGAGA finansinės ataskaitos tvirtinimas.
 4. Revizijos ataskaitos tvirtinimas.
 5. Dėl 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinio audito. Audito kompanijos ir apmokėjimo už audito paslaugas tvirtinimas.
 6. Asociacijos įstatų 4.4., 6.3.2., 8.2.3., 9.1 punktų keitimas ir įstatų 4.4. punkto įgyvendinimo tvarkos nustatymas (įstatų papildymas).
 7. Dėl asocijuoto nario mokesčio.
 8. Buliukų kontrolinė stotis Anykščiuose. Planuojamų įsigyti pastatų priklausomybės klausimas.
 9. Projekto „Gyvulio prekinės vertės didinimas, taikant naujus pardavimo būdus“ finansavimo būdų aptarimas, tvirtinimas.
 10. „Bandos valdymo“ programos pristatymas.
 11. Tipinės fermos (stoginės) pristatymas.
 12. Kitų klausimų aptarimas, diskusija.

Susirinkimo dalyviai registruojami nuo 9.30 val.

Atvykstantiems į susirinkimą turėti asmens tapatybę liudijantį dokumentą.

Įgaliojant kitą asmenį dalyvauti bei balsuoti visuotiniame narių susirinkime, fiziniams asmenims turėti notariškai patvirtintą įgaliojimą arba Balsavimo teisės perleidimo sutartį, o juridiniams – jei atstovauja įmonės vadovas – turėti VĮ Registrų centro išrašo kopiją, jei atstovauja ne įmonės vadovas – turėti tos įmonės vadovo patvirtintą įgaliojimą. Vienas atstovas turi teisę atstovauti ne daugiau kaip tris Asociacijos narius.

 Įgaliojimą patvirtinančius dokumentus prašome atsiųsti el. paštu asociacija@lmga.lt likus 5 darbo dienoms iki susirinkimo.

Prašome iki 2019 m. kovo 25 d.  informuoti LMGAGA elektroniniu paštu: asociacija@lmga.lt arba tel. +370 672 50221 apie dalyvavimą/nedalyvavimą pakartotiniame susirinkime.

Po pakartotinio susirinkimo numatyta vakarinė programa. Jūsų dėmesio lauks grupė TABASCO bei renginių vedėja Justina Dranginytė-Stočkė!

Asociacijos direktorius                                                                         Mindaugas Kinderis

Pasidalinkite soc. tinkluose