Akademija / Kaunas. Diskutuojant apie būsimas ekoschemas kompromisų nepavyks išvengti. Jų reikės tariantis ir dėl sėjomaininių laukų, ir dėl gyvūnų gerovės užtikrinimo.  LAMMC Joniškėlio bandymų stoties mokslo darbuotoja Aušra Arlauskienė pabrėžia, kad sėjomaina nėra tas pats, kas pasėlių įvairinimas ar augalų kaita. Tai tam tikras žemės naudojimo būdas, kai ariama žemė suskirstoma į vienodus (ar beveik vienodus) sėjomaininius laukus (laukų blokus). Skaitykite daugiau

Pasidalinkite soc. tinkluose