2015 m. rugsėjo mėn., paslaugų komplekse „Šermutas“, įvykusios Tarptautinės konferencijos „Mėsinių galvijų auginimo aktualijos ir tarptautinė patirtis efektyvesniam gyvulininkystės ūkiui“, skirtos LMGAGA 20 m. jubiliejui paminėti, akimirkos.