Ša­ly­je vis dau­giau ūki­nin­kų su­si­gun­do au­gin­ti mė­si­nius gal­vi­jus. Tą pa­ro­dė dvi die­nas Rad­vi­liš­ky­je vy­ku­si spe­cia­li­zuo­ta mė­si­nių gal­vi­jų pa­ro­da, ku­rio­je eks­po­nuo­ta de­šimt po­pu­lia­riau­sių bei eg­zo­ti­nių Lie­tu­vo­je au­gi­na­mų gal­vi­jų veis­lių. Mė­si­nius gal­vi­jus pa­ta­ria­ma au­gin­ti ne­der­lin­gų že­mių sa­vi­nin­kams.

Skaityti plačiau

Pasidalinkite soc. tinkluose