Š.m. Kovo 5 d. 10 val. inicijuojamas Limuzinų veislės augintojų steigiamasis klubo susirinkimas.

SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ

1. Registracija. 9.30 – 10.00 val.
2. Susirenkame A. Stačkūno ūkyje (Šilų g. 10, Meilūnų km., Biržų r.). Trumpas Dotnuvos projektų technikos pristatymas 10.00-11.00.
3. Pranešimas: „Aktualios mėsinių galvijų užkrečiamos ligos ir jų kontrolė“.  Pranešėjas – dr. Aloyzas Januškauskas (VETMARKET). Pranešimas apie 60 min. Klausimams 30 min. 11.30-13.00.

13.00 val. Pietūs.

4. Sveikinimo žodis. LMGAGA veislių klubų vizijos pristatymas.
5. Susirinkimo darbotvarkės tvirtinimas.
6. Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai.
7. Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai.
8. LMGAGA Limuzinų veislės klubo nuostatų tvirtinimas.
9. LMGAGA Limuzinų veislės klubo valdybos ir pirmininko rinkimai.
10. Kiti klausimai.

Susirinkimo dalyviai registruojami nuo 9 val. 30 min.

Atvykstantiems į susirinkimą būtina turėti asmens tapatybę liudijantį dokumentą.

Būtu smagu žinoti apytikslį dalyvaujančių skaičių.

Registruotis galite tel. 867250221 arba el. paštu: asociacija@lmga.lt

 

Pasidalinkite soc. tinkluose