Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacijos nariams

2024-03-18

 

P R A N E Š I M A S

 

APIE VISUOTINĮ LIETUVOS MĖSINIŲ GALVIJŲ AUGINTOJŲ IR GERINTOJŲ ASOCIACIJOS (LMGAGA) NARIŲ SUSIRINKIMĄ

 

2024 m. kovo 15 d. posėdyje LMGAGA taryba nutarė šaukti LMGAGA narių visuotinį susirinkimą.

LMGAGA visuotinis narių susirinkimas šaukiamas 2024 balandžio 18 d. 10 val. ŽŪR (Donelaičio g. 2, Kaunas).

Neįvykus visuotiniam susirinkimui (nesant kvorumo), pakartotinis visuotinis narių susirinkimas vyks 2024 m. balandžio 30 d., 10 val. ŽŪR (Donelaičio g. 2, Kaunas).

SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ:

 1. Svečių pasisakymai, sveikinimai.
 2. Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano pristatymas, aktualijos.
 3. 2023 metų LMGAGA veiklos ataskaitos pristatymas, tvirtinimas.
 4. 2023 metų LMGAGA audito ataskaitos pristatymas, tvirtinimas.
 5. 2023 metų LMGAGA finansinės  ataskaitos pristatymas, tvirtinimas.
 6. LMGAGA tarybos narių rinkimai, tarybos tvirtinimas.
  1. balsų skaičiavimo komisijos rinkimas ir tvirtinimas.
  2. kandidatų į LMGAGA tarybos narius prisistatymai.
  3. LMGAGA tarybos narių rinkimai.
 1. Kiti klausimai, diskusijos.

 

Pridedama:

Balsavimo_teises_perleidimo_sutartis

 

Balsavimo teisės perleidimo sutartis prašome siųsti: K. Donelaičio g.2, 44213 Kaunas, arba

elektroniniu paštu: asociacija@lmga.lt su nuoroda “Neeiliniam visuotiniam LMGAGA narių susirinkimui”.

 

Pagarbiai,

LMGAGA Prezidentas

Nerijus Gricius

Pasidalinkite soc. tinkluose