Vadovaujantis AUBRAKŲ veislės galvijų augintojų iniciatyva, 2018 m. lapkričio 30 d. (penktadienį) 10 val., adresu Liudiškių 18, Anykščiai, restoranas „Nykščio namai“ —- šaukiamas steigiamasis AUBRAKŲ veislės klubo susirinkimas.

SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ

  1. 9.30 – 10.00 val.
  2. Pranešimas. „Bandų paruošimas žiemos sezonui. Aubrakų veislės veršelių išsaugojimas“. LSMU VA Stambiųjų gyvūnų klinikos prof. Ramūnas Antanaitis. ( Praktiniai pavyzdžiai gyvulių bandoje.)
  3. Sveikinimo žodis. LMGAGA veislių klubų vizijos pristatymas.
  4. Susirinkimo darbotvarkės rinkimai.
  5. Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai.
  6. Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai.
  7. LMGAGA Aubrakų veislės klubo steigimas ir  nuostatų tvirtinimas.
  8. LMGAGA Aubrakų veislės klubo valdybos ir pirmininko rinkimai.
  9. Kiti klausimai.

Susirinkimo dalyviai registruojami nuo 09 val. 30 min. Atvykstantiems į susirinkimą būtina turėti asmens tapatybę liudijantį dokumentą.

Iki lapkričio  28 dienos prašome informuoti el paštu: info@vajafarm.lt  arba tel. 8 659 67 331    apie dalyvavimą/nedalyvavimą steigiamajame Aubrakų  – veislės klubo susirinkime.

Pasidalinkite soc. tinkluose