Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacijos nariams

 

P R A N E Š I M A S

 

APIE PAKARTOTINĮ VISUOTINĮ LIETUVOS MĖSINIŲ GALVIJŲ AUGINTOJŲ IR GERINTOJŲ ASOCIACIJOS (LMGAGA) NARIŲ SUSIRINKIMĄ

 

Informuojame, kad neįvykus pirmajam visuotiniam LMGAGA narių susirinkimui (nebuvo kvorumo), pakartotinis neeilinis visuotinis narių susirinkimas vyks 2024 m. liepos 1 d.,  11 val. ŽŪR (Donelaičio g. 2, Kaunas).

 

SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ:

  1. Balsų skaičiavimo komisijos rinkimas ir tvirtinimas.
  2. Darbo grupės Asociacijoje susidariusiai finansinei krizei spręsti, išvadų ir pasiūlymų pristatymas.
  3. Kiti klausimai

 

Pridedama:

Balsavimo_teises_perleidimo_sutartis IŠANKSTINIO-BALSAVIMO-BIULETENIS-2024IŠANKSTINIO-BALSAVIMO-BIULETENIS-2024 Balsavimo_teises_perleidimo_sutartis

Balsavimo teisės perleidimo sutartis prašome siųsti: K. Donelaičio g.2, 44213 Kaunas, arba

elektroniniu paštu: asociacija@lmga.lt su nuoroda “Neeiliniam visuotiniam LMGAGA narių susirinkimui”.

 

Pagarbiai,

LMGAGA Prezidentas

Nerijus Gricius

Pasidalinkite soc. tinkluose