Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacijos nariams

 

P R A N E Š I M A S

APIE PAKARTOTINĮ NEEILINĮ VISUOTINĮ LIETUVOS MĖSINIŲ GALVIJŲ AUGINTOJŲ IR GERINTOJŲ ASOCIACIJOS  (LMGAGA) NARIŲ SUSIRINKIMĄ

 

Gerbiami LMGAGA nariai,

Informuojame, kad neįvykus pirmajam neeiliniam visuotiniam LMGAGA narių susirinkimui (nebuvo kvorumo), pakartotinis neeilinis visuotinis narių susirinkimas vyks 2023 m. rugsėjo 26 d. (antradienį), 10 val. adresu – Lietuvos Respublikos Žemės Ūkio Rūmai (K. Donelaičio g. 2, Kaunas).

 

SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ:

  1. Dėl asociacijos įstatų keitimo.
  2. Dėl nario mokesčio didinimo/keitimo.
  3. Kiti klausimai.

 

Sprendimo projektai: LMGAGA, siūlomi sprendimai narių susirinkimui 2023-09-12 su priedais

Pridedama:

LMGAGA, balsavimo raštu biuletenis 2023-09-12 

Balsavimo_teises_perleidimo_sutartis

Balsavimo raštu biuletenį ir balsavimo teisės perleidimo sutartis iki 2023 m. rugsėjo 25 d. 17.00 val. siųsti el.paštu: asociacija@lmga.lt

Vėliau gautos balsavimo teisės perleidimo sutartys ir išankstinio balsavimo biuleteniai nebus registruoti ir pripažįstami galiojančiais.

 

LMGAGA tarybos pirmininkas Gintautas Migonis

Pasidalinkite soc. tinkluose