Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacijos nariams

 

P R A N E Š I M A S

 

APIE PAKARTOTINĮ VISUOTINĮ LIETUVOS MĖSINIŲ GALVIJŲ AUGINTOJŲ IR GERINTOJŲ ASOCIACIJOS (LMGAGA) NARIŲ SUSIRINKIMĄ

 

Informuojame, kad neįvykus pirmajam visuotiniam LMGAGA narių susirinkimui (nebuvo kvorumo), pakartotinis neeilinis visuotinis narių susirinkimas vyks 2024 m. balandžio 30 d., 10 val. ŽŪR (Donelaičio g. 2, Kaunas).

 

SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ:

 1. Svečių pasisakymai, sveikinimai.
 2. Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano pristatymas, aktualijos.
 3. 2023 metų LMGAGA veiklos ataskaitos pristatymas, tvirtinimas.
 4. 2023 metų LMGAGA audito ataskaitos pristatymas, tvirtinimas.
 5. 2023 metų LMGAGA finansinės  ataskaitos pristatymas, tvirtinimas.
 6. LMGAGA tarybos narių rinkimai, tarybos tvirtinimas.
  1. balsų skaičiavimo komisijos rinkimas ir tvirtinimas.
  2. kandidatų į LMGAGA tarybos narius prisistatymai.
  3. LMGAGA tarybos narių rinkimai.
 1. Kiti klausimai, diskusijos.

 

Pridedama:

Balsavimo_teises_perleidimo_sutartis

Audito išvada, veiklos ataskaita, finansinė ataskaita (2023m.)

LMGAGA_2024_VNS_nutarimu_projektai

IŠANKSTINIO-BALSAVIMO-BIULETENIS-2024

 

Balsavimo teisės perleidimo sutartis prašome siųsti: K. Donelaičio g.2, 44213 Kaunas, arba

elektroniniu paštu: asociacija@lmga.lt su nuoroda “Neeiliniam visuotiniam LMGAGA narių susirinkimui”.

 

Pagarbiai,

LMGAGA Prezidentas

Nerijus Gricius

Pasidalinkite soc. tinkluose