Vadovaujantis EKSTENSYVIŲ MĖSINIŲ GALVIJŲ VEISLIŲ AUGINTOJŲ iniciatyva, 2019 m. kovo 7 d. (ketvirtadienį) 10 val., adresu Donelaičio g. 2, Kaunas (Lietuvos žemės ūkio rūmuose, priesalyje, II a.) – šaukiamas steigiamasis EKSTENSYVIŲ MĖSINIŲ GALVIJŲ VEISLIŲ AUGINTOJŲ klubo susirinkimas.

 

SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ

 

  1. Registracija. 9.30 – 10.00 val.
  2. Pranešimas „Žolynų, skirtų mėsiniams galvijams, valdymas ir priežiūra“.
  3. Sveikinimo žodis. LMGAGA veislių klubų vizijos ir tikslų pristatymas.
  4. Susirinkimo darbotvarkės rinkimai.
  5. Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai.
  6.    Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai.
  7. LMGAGA Ekstensyvių mėsinių galvijų veislių augintojų klubo nuostatų tvirtinimas.
  8. LMGAGA Ekstensyvių mėsinių galvijų veislių augintojų klubo valdybos ir pirmininko rinkimai.
  9. Kiti klausimai.

 

Susirinkimo dalyviai registruojami nuo 09 val. 30 min. Atvykstantiems į susirinkimą būtina turėti asmens tapatybę liudijantį dokumentą.

 

Susirinkimo dalyviai raginami informuoti apie ketinimus dalyvauti susirinkime iki 2019 m. kovo 6 d. elektroniniu paštu:  ekstensyvus@lmga.lt arba telefonu 8 686 74 500 (Rasa Babikienė)

 

 

Pasidalinkite soc. tinkluose