LMGAGA NARIAMS,  ANGUS VEISLĖS GALVIJŲ AUGINTOJAMS

Vadovaujantis Angus veislės galvijų augintojų iniciatyva, 2022 m. liepos 4 d. (pirmadienį) 10val., adresu: Universiteto g. 10A, Akademijos mstl., Kauno raj., šaukiamas steigiamasis Angus veislės klubo susirinkimas.

 

SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ

  1. Registracija. 9.30-10.00 val.
  2. Pranešimas. „Ko vertas veislinis galvijas (angusas)? Žvilgsnis į paveldėtas savybes per genominį tyrimą“. VDU Žemės ūkio akademija, Edita Meškinytė-Kaušilienė
  3. Sveikinimo žodis. LMGAGA veislių klubų vizijos pristatymas.
  4. Susirinkimo darbotvarkės tvirtinimas.
  5. Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai.
  6. Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai.
  7. LMGAGA Angus veislės klubo nuostatų tvirtinimas.
  8. LMGAGA Angus veislės  klubo valdybos ir pirmininko rinkimai.
  9. Kiti klausimai.

 Susirinkimo dalyviai registruojami nuo: 9 val. 30 min.

Atvykstantiems į susirinkimą būtina turėti asmens tapatybę liudijantį dokumentą.

 

Iki liepos 4 dienos 8.00 val.  prašome informuoti el. paštu: asociacija@lmga.lt arba tel.868657718 apie dalyvavimą/nedalyvavimą steigiamajame Angus veislės klubo  susirinkime.

Pasidalinkite soc. tinkluose