Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacijos nariams

 

P R A N E Š I M A S

 

APIE NEEILINĮ VISUOTINĮ LIETUVOS MĖSINIŲ GALVIJŲ AUGINTOJŲ IR GERINTOJŲ ASOCIACIJOS (LMGAGA) NARIŲ SUSIRINKIMĄ

 

2024-05-20 įvykusiame rašytiniame posėdyje LMGAGA taryba nutarė šaukti Neeilinį  LMGAGA narių visuotinį susirinkimą, 2024-06-20 d. (ketvirtadienį)  , 10 val.,   adresu ŽŪR (Donelaičio g. 2, Kaunas).

 

SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ:

 

  1. Darbo grupės Asociacijoje susidariusiai finansinei krizei spręsti, išvadų ir pasiūlymų pristatymas.
  2. Kiti klausimai

 

2024 birželio 20 d. neįvykus LMGAGA narių neeiliniam visuotiniam susirinkimui (nesant kvorumo), pakartotinis visuotinis narių susirinkimas vyks 2024 m. liepos 1d., 11 val. adresu ŽŪR (Donelaičio g. 2, Kaunas).

 

Taip pat informuojame, kad papildomą informaciją artimiausiu metu  galėsite rasti www.lmga.lt

 

LMGAGA direktorė,

Vilma Živatkauskienė

 

 

Pasidalinkite soc. tinkluose