Gerbiami LMGAGA nariai,

Atsižvelgiant į tai, kad 2022-08-16 susirinkimas neįvyko nesant kvorumui, pakartotinis visuotinis LMGAGA  narių susirinkimas šaukiamas 2022 m. rugpjūčio 26 d. (penktadienį), 12 val., adresu K. Donelaičio g. 2, Kauno m., Lietuvos Respublikos Žemės ūkio rūmuose. 

SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ:

  1. 2021 metų LMGAGA finansinės ataskaitos tvirtinimas.
  2. Audito ataskaitos tvirtinimas.
  3. LMGAGA įstatų 9.1. punkto keitimas.

Pridedama:

Balsavimo biuletenis 2022-08 ir Balsavimo_teises_perleidimo_sutartis. Primename, kad atvykstantys į visuotinį susirinkimą gali turėti ne daugiau kaip tris balso teisės perleidimo sutartis.

Pasirašytus biuletenius prašome siųsti paštu adresu: K. Donelaičio g.2, 44213 Kaunas, arba elektroniniu paštu: asociacija@lmga.lt su nuoroda “Visuotiniam LMGAGA narių susirinkimui”.

 

INFORMACIJA SUSIRINKIMUI:

Nepriklausomo auditoriaus išvada

Finansinės būklės ataskaita

Aiškinamasis raštas prie finansinių ataskaitų

Pasidalinkite soc. tinkluose