Atsižvelgiant į tai, kad 2020-06-16 susirinkimas neįvyko nesant kvorumui, pakartotinis visuotinis LMGAGA  narių susirinkimas šaukiamas 2020 m. birželio mėn. 19 d. (penktadienį) 10 val., LMGAGA buveinėje (K. Donelaičio g. 2, Kaunas), balsavimą organizuojant raštu, pagal išankstinio balsavimo biuletenius. Išankstinio balsavimo biuleteniai, pateikti eiliniam visuotiniam susirinkimui, galios ir pakartotiniame visuotiniame narių susirinkime.

 

SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ:

  1. 2019 metų LMGAGA veiklos ataskaita ir tvirtinimas.
  2. 2019 metų LMGAGA finansinė ataskaita ir tvirtinimas.
  3. Audito ataskaita ir tvirtinimas.
  4. Auditoriaus rinkimo ir apmokėjimo už audito paslaugas tvirtinimas.

 

Prašome balsuoti pagal pateiktą balsavimo biuletenį:

IŠANKSTINIO BALSAVIMO BIULETENIS 2020 06 19

 

Biuletenius prašome siųsti paštu adresu: K. Donelaičio g. 2, 44213 Kaunas, arba elektroniniu paštu: asociacija@lmga.lt  su nuoroda “Visuotiniam LMGAGA narių susirinkimui”. Balsavimo biuletenių bus laukiama iki 2020 m. birželio mėn. 19 d., 17 val.  Balsai, gauti po 2020 m. birželio mėn. 19 d. 17 val. nebus įskaityti. Balsų skaičiavimo komisija ir susirinkimo sekretorius renkasi į Asociacijos būstinę  š.m. birželio 20 dieną 13 valandą, suskaičiuoja gautus balsus ir paskelbia  visuotinio narių susirinkimo rezultatus.

Narių atstovai prie balsavimo  biuletenio turi pridėti atstovavimo pagrindą patvirtinančius dokumentus (nuorašus ar patvirtintas kopijas), balsavimo biuletenyje ranka įrašant pridedamų atstovavimo dokumentų pavadinimus ir pridedamų (siunčiamų) lapų skaičių.

Tuo pačiu, LMGAGA Taryba informuoja, kad neeilinis visuotinis narių susirinkimas dėl Tarybos ir Etikos komisijos rinkimų, LMGAGA įstatų bei Etikos kodekso tvirtinimo bus sušauktas nedelsiant, kai bus atšaukti arba palengvinti karantino draudimai, ribojantys renginius ir susibūrimus.

 

 

  Asociacijos direktorius                                                                       Mindaugas Kinderis

Pasidalinkite soc. tinkluose