Lietuvos mėsinių galvijų augintojų  ir gerintojų asociacijos nariams,

 P R A N E Š I M A S

APIE VISUOTINĮ LIETUVOS MĖSINIŲ GALVIJŲ AUGINTOJŲ IR GERINTOJŲ ASOCIACIJOS NARIŲ SUSIRINKIMĄ

Asociacijos Tarybos iniciatyva ir sprendimu 2019 m. kovo 19 d. (antradienį) 10 val. LR žemės ūkio rūmų Priesalyje (II a., K. Donelaičio g.2, Kaunas), šaukiamas LMGAGA visuotinis narių susirinkimas.

SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ:

 1. Svečių pasisakymai.
 2. 2018 metų LMGAGA veiklos ataskaitos tvirtinimas.
 3. 2018 metų LMGAGA finansinės ataskaitos tvirtinimas.
 4. Revizijos ataskaitos tvirtinimas.
 5. Dėl 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinio audito. Audito kompanijos ir apmokėjimo už audito paslaugas tvirtinimas.
 6. Asociacijos įstatų 4.4., 6.3.2., 8.2.3., 9.1 punktų keitimas ir įstatų 4.4. punkto įgyvendinimo tvarkos nustatymas (įstatų papildymas).
 7. Dėl asocijuoto nario mokesčio.
 8. Buliukų kontrolinė stotis Anykščiuose. Planuojamų įsigyti pastatų priklausomybės klausimas.
 9. Projekto „Gyvulio prekinės vertės didinimas, taikant naujus pardavimo būdus“ finansavimo būdų aptarimas, tvirtinimas.
 10. „Bandos valdymo“ programos pristatymas.
 11. Tipinės fermos (stoginės) pristatymas.
 12. Kitų klausimų aptarimas, diskusija.

Susirinkimo dalyviai registruojami nuo 9.30 val.

Atvykstantiems į susirinkimą turėti asmens tapatybę liudijantį dokumentą.

Įgaliojant kitą asmenį dalyvauti bei balsuoti visuotiniame narių susirinkime, fiziniams asmenims turėti notariškai patvirtintą įgaliojimą arba Balsavimo teisės perleidimo sutartį, o juridiniams – jei atstovauja įmonės vadovas – turėti VĮ Registrų centro išrašo kopiją, jei atstovauja ne įmonės vadovas – turėti tos įmonės vadovo patvirtintą įgaliojimą. Vienas atstovas turi teisę atstovauti ne daugiau kaip tris Asociacijos narius.

Įgaliojimą patvirtinančius dokumentus prašome atsiųsti el. paštu asociacija@lmga.lt likus 5 darbo dienoms iki susirinkimo.

Vadovaujantis  LMGAGA įstatų 8.10 punktu darbotvarkėje numatytų klausimų sprendimų projektai bus skelbiami asociacijos tinklapyje likus ne mažiau kaip 7 dienoms iki susirinkimo.

Prašome iki 2019 m. kovo 8 d.  informuoti LMGAGA elektroniniu paštu: asociacija@lmga.lt arba tel. +370 672 50221 apie dalyvavimą/nedalyvavimą pirmajame susirinkime.

Neįvykus pirmajam LMGAGA visuotiniam narių susirinkimui, pakartotinis visuotinis susirinkimas įvyks 2019 m. kovo 29 d. „UAB Via Baltica Lietuva“ (Verslo g. 17, Kumpių km., Kauno raj. LT-54311)Po pakartotinio susirinkimo numatyta vakarinė programa. Kviečiame visus atvykti pabendrauti su bendraminčiais ir maloniai praleisti laiką.

Į pakartotinį visuotinį susirinkimą išankstinė registracija nebūtina.

Asociacijos prezidentas    Vygantas Šližys

Pasidalinkite soc. tinkluose