Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacijos nariams

 

P R A N E Š I M A S

APIE VISUOTINĮ LIETUVOS MĖSINIŲ GALVIJŲ AUGINTOJŲ IR GERINTOJŲ ASOCIACIJOS  (LMGAGA) NARIŲ SUSIRINKIMĄ

 

Gerbiami LMGAGA nariai,

Informuojame, kad LMGAGA Tarybos nutarimu 2022 m. rugpjūčio mėn. 16 d. (antradienį) 12 val., yra šaukiamas Visuotinis LMGAGA narių susirinkimas, kuris vyks Lietuvos Respublikos Žemės Ūkio Rūmuose (K. Donelaičio g. 2, Kaunas).

Susirinkimui neįvykus (nesant kvorumo), pakartotinis visuotinis narių susirinkimas vyks 2022 m. rugpjūčio 26 d., 12 val. adresu – Lietuvos Respublikos Žemės Ūkio Rūmai (K. Donelaičio g. 2, Kaunas).

SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ:

  1. 2021 metų LMGAGA finansinės ataskaitos tvirtinimas.
  2. Audito ataskaitos tvirtinimas.
  3. LMGAGA įstatų 9.1. punkto keitimas.

Išankstinio balsavimo biuleteniai, pateikti eiliniam visuotiniam susirinkimui, galios ir pakartotiniame visuotiniame narių susirinkime.

Išankstinio balsavimo biuletenis

Balsavimo_teises_perleidimo_sutartis

Primename, kad atvykstantys į visuotinį susirinkimą gali turėti ne daugiau kaip 3 balso teisės perleidimo sutartis.

Pasirašytus biuletenius prašome siųsti paštu adresu: K. Donelaičio g.2, 44213 Kaunas, arba elektroniniu paštu: asociacija@lmga.lt su nuoroda “Visuotiniam LMGAGA narių susirinkimui”.

 

ATASKAITOS IR SUSIJĘ DOKUMENTAI:

Nepriklausomo auditoriaus išvada

Finansinės būklės ataskaita

Aiškinamasis raštas prie finansinių ataskaitų

 

Pasidalinkite soc. tinkluose