Asociacijos Tarybos iniciatyva ir sprendimu 2020 m. rugpjūčio 24 d. (pirmadienį) 10 val. LR žemės ūkio rūmų priesalyje (II a., K. Donelaičio g. 2, Kaunas), šaukiamas LMGAGA visuotinis narių susirinkimas.

SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ:
1. Svečių pasisakymai.
2. Prezidento sveikinimo žodis, Tarybos nuveiktų darbų apžvalga.
3. Etikos kodekso tvirtinimas.
4. Įstatų atskirų punktų pakeitimas ir papildymas.
5. Etikos komisijos narių rinkimai.
6. LMGAGA tarybos rinkimai.
7. Aktualijos ir diskusijos.

Susirinkimo dalyviai registruojami nuo 9.30 val. Atvykstantiems į susirinkimą turėti asmens tapatybę liudijantį dokumentą.
Vadovaujantis įstatų 8.5 punktu, „<...> Vienas Asociacijos narys Susirinkime turi vieną balsą. Asociacijos narį – juridinį asmenį gali atstovauti vienas asmuo – juridinio asmens vadovas, arba jo įgaliotas valdymo organo narys ar dalyvis, ar to paties juridinio asmens darbuotojas, dirbantis juridiniame asmenyje ne trumpiau kaip tris mėnesius. Asociacijos nario fizinio asmens įgaliotas atstovas turi būti įgaliotas įstatymo nustatyta tvarka. Vienas atstovas turi teisę atstovauti ne daugiau kaip tris Asociacijos narius. Teisė atstovauti Asociacijos nariui Visuotiniame narių susirinkime įrodoma tarybos nustatyta tvarka.“

Įgaliojant kitą asmenį dalyvauti bei balsuoti visuotiniame narių susirinkime, fiziniams asmenims turėti notariškai patvirtintą įgaliojimą arba Balsavimo teisės perleidimo sutartį, o juridiniams – jei atstovauja įmonės vadovas – turėti VĮ Registrų centro išrašo kopiją, jei atstovauja ne įmonės vadovas – turėti tos įmonės vadovo patvirtintą įgaliojimą.
Įgaliojimą patvirtinančius dokumentus prašome atsiųsti el. paštu asociacija@lmga.lt likus 5 darbo dienoms iki susirinkimo.

Prašome iki 2020 m. rugpjūčio 20 d. informuoti LMGAGA elektroniniu paštu: asociacija@lmga.lt arba tel. +370 672 50221 apie dalyvavimą/nedalyvavimą pirmajame susirinkime.

Neįvykus pirmajam LMGAGA visuotiniam narių susirinkimui, pakartotinis visuotinis susirinkimas įvyks 2020 m. rugpjūčio 27 d. (ketvirtadienį) 10 val. kaimo turizmo sodyboje „Karpynė“ (Karpynės g. 2, Gabšių k., Raseinių r.).
Į pakartotinį visuotinį susirinkimą išankstinė registracija nebūtina.

Asociacijos direktorius Mindaugas Kinderis

Pasidalinkite soc. tinkluose