2020 m. vasario 26 d. (trečiadienį) 10 val., adresu K. Donelaičio g. 2, Kaunas LR Žemės ūkio rūmuose.  – šaukiamas visuotinis AUBRAKŲ AUGINTOJŲ klubo susirinkimas.

SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ:

  1. Registracija 9.30 val.
  2.  10 val. pranešimas: „Aktualios mėsinių galvijų užkrečiamos ligos ir jų kontrolė“. Pranešėjas  – dr. Aloyzas Janušauskas (VETMARKET). Trukmė – 60 min. Klausimams 30 min.
  3. Susirinkimo darbotvarkės tvirtinimas.
  4. Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai.
  5. Klubo veiklos aptarimas.
  6. Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai.
  7. LMGAGA Aubrakų veislės klubo valdybos ir kandidatų į LMGAGA tarybą rinkimai.
  8. Kiti klausimai.
Pasidalinkite soc. tinkluose