2020 m. vasario 24 d. (pirmadienį) 13 val. adresu Donelaičio g. 2, Kaunas, Lietuvos žemės ūkio rūmai šaukiamas EKSTENSYVIŲ MĖSINIŲ GALVIJŲ VEISLIŲ AUGINTOJŲ KLUBO narių susirinkimas.

SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ

  1. Registracija 12.30-13.00.
  2. Pranešimas. Mėsininių galvijų produktyvumo kontrolė. Hailendų veisimo programos pristatymas. Pranešimą pristatys LMGAGA gyvulininkystės specialistė Eglė Kvederavičienė.
  3. Susirinkimo darbotvarkės tvirtinimas.
  4. Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai.
  5. Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai.
  6. LMGAGA Mišraus ekstensyvių veislių klubo valdybos ir kandidatų į LMGAGA tarybą rinkimai.
  7. Kiti klausimai.

Atvykstantiems į susirinkimą būtina turėti asmens tapatybę liudijantį dokumentą.

Susirinkimo dalyviai raginami informuoti apie ketinimus dalyvauti susirinkime iki 2020 m. vasario 22 d. elektroniniu paštu:  ekstensyvus@lmga.lt arba telefonu +370 686 74 500 (Rasa Babikienė)

Pasidalinkite soc. tinkluose