2020 m. vasario 21 d. (penktadienį) 15 val., adresu Žolinės a. 9, Vabalninkas, Biržų raj.  – šaukiamas visuotinis LIIMUZINŲ AUGINTOJŲ klubo susirinkimas.

 

SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ:

 

  1. Registracija 15.00-15.30 val.
  2. Susirinkimo darbotvarkės tvirtinimas.
  3. Klubo veiklos apžvalga ir planai.
  4. Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai.
  5. Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai.
  6. LMGAGA Limuzinų veislės klubo valdybos ir kandidatų į LMGAGA tarybą rinkimai.
  7. Kiti klausimai.

 

Susirinkimo dalyviai registruojami nuo 15 val. Atvykstantiems į susirinkimą būtina turėti asmens tapatybę liudijantį dokumentą.

Po susirinkimo bus galimybė pabendrauti neformalioje aplinkoje. 20 val. Vabalninko kultūros centre koncertuos grupė „Patruliai“.

Klubo nariai raginami informuoti apie ketinimus dalyvauti susirinkime iki 2020 m. vasario 14 d. elektroniniu paštu: limuzinai@lmga.lt arba telefonu 8 687 70 463 (Virginijus Stumbrys)

 

Limuzinų klubo pirmininkas Virginijus Stumbrys

Pasidalinkite soc. tinkluose