2019 m. birželio 22 d.  gyvulininkystės specialistė Eglė Šileikytė ištekėjo už savo  išrinktojo Karolio.  Nuoširdžiai Juos sveikiname!       

Mylėkit vienas kitą, bet meilės nepaverskite pančiais :

Geriau tebūna jinai jūra, skalaujanti jūsų sielų krantus.

Pripilkit viens kitam taures, bet negerkit iš vienos.

Atlaužkit viens kitam savo duonos, bet nekąskit nuo  tos pačios riekės.

Dainuokit ir šokit kartu, ir džiaukitės, bet tegu kiekvienas lieka ir atskiras,

Kaip po vieną yra ir liutnios stygos, nors virpa ta  pačia muzika.

Atiduokit savo širdis, tik ne vienas kito nuosavybėn.

Nes tik Gyvenimo ranka gali valdyti jūsų širdis.

Ir stovėkit kartu, bet ne per arti vienas kito :

Nes juk šventovės kolonos stovi atskirai.

O ąžuolas ir kiparisas neauga vienas kito šešėlyje.

                                                                            ( Kahlil  Gibran.,,Pranašas“)

 

Mielieji Jaunavedžiai Egle ir Karoli,

Tebūna Jūsų santuokos šventė nušviesta buvimo drauge džiaugsmo, o Jūsų kasdienybė tebūna pakylėta į bendro gyvenimo santarvės ir darnos aukštumas.

                                                                                                                                            Nuoširdžiai ir su meile – LMGAGA prezidentas Vygantas Šližys ir kolektyvas

 

Pasidalinkite soc. tinkluose