2021 m. rugsėjo 10-11 d. Algirdiškyje, Panevėžio raj. vyko „Veislinių gyvūnų paroda Algirdiškis 2021“. Dėkoju renginio organizatoriui UAB „Panevėžio veislininkystė“ direktoriui Nerijui Griciui ir parodoje dalyvavusiems: LMGAGA direktorei Vilmai Živatkauskienei, LMGAGA aministracijai ir eksterjero vertintojams, klubų vadovams: Eglei Butkienei ir ypatingai Virgiui Stumbriui už parodos dalyvių vaišinimą keptu veršiuku, visiems ūkininkams, atvežusiems savo galvijus bei parodą aplankiusiems prof. Česlovui ir Vigilijui Juknoms.

Pagarbiai,

LMGAGA prezidentas Vytautas Barkauskas

 

Pasidalinkite soc. tinkluose