Gerb. Asociacijos nariai,

 

informuojame, kad Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) kviečia teikti paraiškas gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę „Išimtinė laikina parama ūkininkams ir MVĮ, kuriuos ypač paveikė COVID-19 krizė“ (toliau – Priemonė).

 

Priemonė skirta teikti skubią laikinąją pagalbą labiausiai nuo krizės nukentėjusiems: ūkininkams (fiziniams ir juridiniams asmenims); labai mažoms ir mažoms įmonėms, neatsižvelgiant į jų teisinę formą; fiziniams asmenims, savarankiškai vykdantiems veiklą pagal veiklos liudijimą ar įregistravusiems individualią veiklą; maisto gamintojams, negavusiems paramos pagal šią priemonę; specializuotiems daržininkystės, uogininkystės, sodininkystės ūkiams; ūkiams, gaunantiems pajamų iš gyvulininkystės.

 

Šiemet bus taikoma ta pati skaičiavimo metodika ir toks pats paramos dydis, kaip ir pareiškėjams, teikusiems paraiškas 2020 m. Didžiausia paramos suma negalės viršyti 7 tūkst. Eur vienam žemės ūkio subjektui ir 18 tūkst. Eur labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms.

 

Parama maisto gamintojams ir daržininkystės, uogininkystės, sodininkystės sektoriams apskaičiuojama pagal darbuotojų skaičių. Šiems pareiškėjams paramos suma bus mažinama gautos subsidijos pagal Užimtumo įstatymą suma. Ūkiams, gaunantiems pajamų iš gyvulininkystės, parama bus apskaičiuojama atsižvelgiant į ūkio veiklos ekonominį dydį, pagal ūkyje laikomų ūkinių gyvūnų skaičių, išreikštą sąlyginiais gyvuliais. Gyvulininkystės ūkiams paramos suma bus mažinama gautos valstybės pagalbos dėl COVID-19 suma.

 

Paraiškos bus priimamos savivaldybėse. Parama turės būti išmokėta ne vėliau kaip iki š. m. gruodžio 31 d. Svarbu tai, kad ją galės gauti iki š. m. birželio 30 d. patvirtintos paramos paraiškos.

 

Paraiškos pagal Priemonę priimamos nuo 2021 m. balandžio 28 d. iki 2021 m. gegužės 14 d.

 

Platesnė informacija pateikiama prieduose:

Paramos paraiškos forma_pildymui kompiuteriu_2021

Įgyvendinimotaisyklės

Kvietimas_2021+

Dėl COVID

 

Pagarbiai,

Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacijos administracija

Pasidalinkite soc. tinkluose