Gerbiami asociacijos nariai,

primename, kad 2020 m. rugpjūčio mėn. 24 d. (pirmadienį) 10 val., Žemės ūkio rūmuose (2 aukšte, K. Donelaičio g.2, Kaunas) įvyks visuotinis LMGAGA narių susirinkimas.

Susirinkimo metu bus nagrinėjami šie klausimai:
1. Svečių pasisakymai.
2. Prezidento sveikinimo žodis, Tarybos nuveiktų darbų apžvalga (pridedama).
3. Etikos kodekso tvirtinimas (pridedama).
4. Įstatų atskirų punktų pakeitimas ir papildymas (pridedama).
5. Etikos komisijos narių rinkimai.
6. LMGAGA Tarybos rinkimai.
7. Aktualijos ir diskusijos.

BALSAVIMO BIULETENIS 2020 08 24

BALSAVIMO TEISĖS PERLEIDIMO SUTARTIS

Norime atkreipti dėmesį, kad neįvykus pirmajam LMGAGA visuotiniam narių susirinkimui, pakartotinis visuotinis susirinkimas įvyks 2020 m. rugpjūčio 27 d. kaimo turizmo sodyboje „Karpynė“, adresu Karpynės g. 2, Gabšių k., Raseinių r.

Pagarbiai,

Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacijos administracija

www.lmga.lt

Tel. +370 672 50221

el.p. asociacija@lmga.lt

Pasidalinkite soc. tinkluose