Gerbiami asociacijos nariai,

primename, kad 2019 m.  kovo mėn. 19 d. (antradienį) 10 val., Žemės ūkio rūmų Priesalyje (2 aukštas, K. Donelaičio g.2, Kaunas) įvyks LMGAGA narių susirinkimas.

Susirinkimo metu bus nagrinėjami šie klausimai:

 1. Svečių pasisakymai.
 2. 2018 metų LMGAGA veiklos ataskaitos tvirtinimas. 2018m veiklos ataskaita pridedama.
 3. 2018 metų LMGAGA finansinės ataskaitos tvirtinimas.  LMGAGA finansinės  ataskaitos (balansas  ir veiklos rezultatų ataskaita už 2018 m. pridedamos.
 4. Revizijos ataskaitos tvirtinimas. Revizijos ataskaita už 2018 m.
 1. Dėl 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinio audito. Audito kompanijos ir apmokėjimo už audito paslaugas tvirtinimas.

Pasikeitus LR Asociacijų įstatymui (įstatymo redakciją galite rasti paspaudę nuorodą: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.226938/NijRgkFljB  vadovaujantis 8 straipsnio 8 punktu visuotinis narių susirinkimas priima sprendimą dėl asociacijos metinių finansinių ataskaitų rinkinio audito ir renka auditorių ar audito įmonę.“

Asociacija  atliko audito įmonių apklausą ir teikia Jums priimtiniausius audito įmonių pasiūlymus:

UAB Auditorių biuras – 1600,00 Eurų

UAB Auditingas– 1000,00 Eurų

UAB O. Armalienė ir partneriai – 2000,00 Eurų

UAB Patikimas Auditas – 1700,00 Eurų

UAB Auditėja – 2000,00 Eurų

Pastaba: kainos nurodytos be PVM.

Siūloma išsirinkti vieną iš siūlomų įmonių LMGAGA auditui atlikti.

 1. Asociacijos įstatų 4.4., 6.3.2., 8.2.3., 9.1 punktų keitimas ir įstatų 4.4. punkto įgyvendinimo tvarkos nustatymas (įstatų papildymas).

Siūlomi įstatų pakeitimai pridedami.

 1. Dėl asocijuoto nario mokesčio.

Siūloma mažinti nario mokestį asocijuotiems nariams per pusę. Narystės mokesčio asocijuotiems nariams projektas pridedamas.

 1. Buliukų kontrolinė stotis Anykščiuose. Planuojamų įsigyti pastatų priklausomybės klausimas.

Pastatų vizualizacija , PLANAS, SITUACIJOS SCHEMA pridedama. Siūloma pritarti pastatų įsigijimui 100 proc. ir panaudojimui.  90 vietų kontrolinė buliukų stotis, buliukų vertinimui, galvijų karantinavimui, aukcionų parodų ir seminarų rengimui, LMGAGA narių komercinio kooperatyvo registracijai, įsigyto asociacijos turto laikymui, edukacijos programoms. Įgyvendinant „Gyvulio prekinės vertės didinimas, taikant naujus pardavimo būdus“ ir kitus projektus, pastatai tarnautų kaip turtas, užstatomas bankams, trumpalaikių kreditų panaudojimui. Nepritarus, būtų baigiamas pastatų įsigijimas ir vėliau parduodamas kooperatyvui ar kitam pirkėjui.

 1. Projekto „Gyvulio prekinės vertės didinimas, taikant naujus pardavimo būdus“ finansavimo būdų aptarimas, tvirtinimas.

Bendra projekto vertė 246 009 eurų, iš jų PVM sudaro 27 341 eurų. Projekto išlaidas pagal grupes sudaro:

 • Projekto studijos ir paraiškos rengimas, projekto administravimas – 32 005 eurų finansavimas – 100%;
 • Aukcionų metodikos rengimas, aukcionų organizavimas, mokslinis rezultatų pagrindimas – 56 995 eurų, finansavimas 100%;
 • Įrangos reikalingos aukcionui pirkimas 137 007 eurų su PVM, 113 228 eurų be PVM (intensyvumas ~70%); PVM suma 23 779 eurų.
 • Viešinimas(lauko dienos straipsniai ir lankstinukai) 15 704 eurų (100%), plius PVM 3 298 eurų.
 • LMGAGA įnašas į projektą 56009 eurų iš jų 23779 eurų PVM.

Projektas bus įgyvendinamas trimis etapais – bus teikiami trys mokėjimo prašymai. Vieno etapo įgyvendinimui reikės apie 70 000 eurų.  Finansuoti projektą yra dvi galimybės: skolintis iš bankų įkeičiant turimą nekilnojamą turtą ir einamąją sąskaitą arba 2) dengti reikalingą dalį sumokant nario mokestį vienus metus į priekį. Lėšų reikės šių metų gale, arba 2020 metų pradžioje. Taigi,  2020 metais reikėtų sumokėti mokestį už du metus. Siūlome tiems asmenims, kurie sumokės nario mokestį už du metus į priekį, taikyti vienkartinę 20 eurų nuolaidą Asociacijos teikiamoms paslaugoms įsigyti.

 1. „Bandos valdymo“ programos pristatymas.  

Bandos valdymo programos pristatymas pridedamas. Svarstoma galimybė įsigyti programą ir platinti ją LMGAGA nariams.

 1. Tipinės fermos (stoginės) pristatymas.

Atsižvelgiant į asociacijos narių poreikį, siūloma tipinės fermos (stoginės) projektą ir su tuo susijusią medžiagą įsigyti iš projekto rengėjo ir už atitinkamą mokestį, arba neatlygintinai suteikti norinčiam stoginę statyti asociacijos nariui.

 1. Kitų klausimų aptarimas, diskusija.

IŠANKSTINIO BALSAVIMO BIULETENIS 2019 03 19 (2019 03 29)

Neįvykus pirmajam LMGAGA visuotiniam narių susirinkimui, pakartotinis visuotinis susirinkimas įvyks 2019 m. kovo 29 d. „UAB Via Baltica Lietuva“ (Verslo g. 17, Kumpių km., Kauno raj. LT-54311).

Norėtume paprašyti, kad  informuotumėte apie ketinimą dalyvauti  pakartotiniame visuotiniame narių susirinkime  iki kovo 25 d., nes po pakartotinio susirinkimo numatyta vakarinė programa: Jūsų dėmesio lauks grupė TABASCO bei renginių vedėja Justina Dranginytė-Stočkė!

 

Pagarbiai,

Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacijos administracija

www.lmga.lt

Tel. +370 672 50221

el.p. asociacija@lmga.lt

 

Pasidalinkite soc. tinkluose