Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacijos nariams

2023-05-02

P R A N E Š I M A S

 

APIE VISUOTINĮ LIETUVOS MĖSINIŲ GALVIJŲ AUGINTOJŲ IR GERINTOJŲ ASOCIACIJOS (LMGAGA) NARIŲ SUSIRINKIMĄ

 

2023-02-28 posėdyje LMGAGA taryba nutarė šaukti LMGAGA visuotinį narių susirinkimą, 2023-03-22  ir 2023-04-18 posėdžių metu LMGAGA taryba patvirtino ir patikslino (papildė) susirinkimo darbotvarkę.

2023 m. balandžio 28 d. neįvykus visuotiniam susirinkimui (nesant kvorumo), pakartotinis visuotinis narių susirinkimas vyks 2023 m. gegužės 12d., 11 val. adresu Karpynės g. 2, Gabšių k. ,Raseinių r., Kaimo turizmo sodyboje “Karpynė”.

 

SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ:

 

 • Svečių pasisakymai, sveikinimai (nebalsuojama).
 • Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano pristatymas (nebalsuojama).
 • 2022 metų LMGAGA veiklos ataskaitos pristatymas, tvirtinimas.
 • 2022 metų LMGAGA audito ataskaitos pristatymas, tvirtinimas.
 • 2022 metų LMGAGA finansinės ataskaitos pristatymas, tvirtinimas.
 • Auditoriaus rinkimas.
 • LMGAGA tarybos narių rinkimai.
 • Etikos komisijos rinkimai.
 • LMGAGA įstatų 8.2.3.a., 9.1., 9.5. punktų keitimas ir papildymas 17.3. punktu.
 • UAB LMGAGA kontrolinės stotys veikla. Statiniuose, esančiuose Dvaro g.2, Šlavėnų k., Anykščių r. atliktų darbų (įveiklinimo) pristatymas (nebalsuojama).
 • Kiti klausimai, diskusijos (nebalsuojama).

 

Visuotinio narių susirinkimo sprendimo projektus rasite  Audito išvada, veiklos ataskaita, finansinė ataskaita (2022m.)

LMGAGA_2023_VNS_nutarimu_projektai 

 

Išankstinio balsavimo raštu biuletenius rasite IŠANKSTINIO-BALSAVIMO-BIULETENIS-2023  

Atkreipiame dėmesį, kad balsuojant pagal šį biuletenį, nėra sudaroma galimybė balsuoti renkant LMGAGA Tarybos ir Etikos komisijos narius, kadangi galutinis kandidatų sąrašas paaiškės tik visuotinio susirinkimo metu. Pasirašytus išankstinio balsavimo biuletenius prašome siųsti LMGAGA buveinės adresu arba elektroniniu paštu, adresu asociacija@lmga.lt  , kurių lauksime iki 2023 m,. gegužės 11 d. 17:00 val. Vėliau gauti išankstinio balsavimo biuleteniai nebus įskaityti.

 

Balsavimo teisės sutarties pavyzdinę formą rasite Balsavimo_teises_perleidimo_sutartis 

Balsavimo teisės perleidimo sutartis prašome siųsti LMGAGA buveinės adresu arba elektroniniu paštu, adresu asociacija@lmga.lt , kurių lauksime 2023 m,. gegužės 11 d. 17:00 val.. Vėliau gautos balsavimo teisės perleidimo sutartys ir išankstinio balsavimo biuleteniai nebus registruoti ir pripažįstami galiojančiais.

 

Klubų veiklos ataskaitos:

Limuzinų klubo ataskaita

Šarolė klubo ataskaita

Mėsinių simentalų klubo ataskaita

Aubrakų klubo ataskaita

Angusų klubo ataskaita

Ekstensyvių veislių klubo ataskaita

 

Pagarbiai,

Vilma Živatkauskienė,

Direktorė

Pasidalinkite soc. tinkluose