Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacijos nariams

2023-04-21

 

P R A N E Š I M A S

 

APIE VISUOTINĮ LIETUVOS MĖSINIŲ GALVIJŲ AUGINTOJŲ IR GERINTOJŲ ASOCIACIJOS (LMGAGA) NARIŲ SUSIRINKIMĄ IR DARBOTVARKĖS PAPILDYMĄ

2023-02-28 posėdyje LMGAGA taryba nutarė šaukti LMGAGA visuotinį narių susirinkimą, 2023-03-22  ir 2023-04-18 posėdžių metu LMGAGA taryba patvirtino ir patikslino (papildė) susirinkimo darbotvarkę.

Visuotinis LMGAGA narių susirinkimas šaukiamas 2023 m. balandžio mėn. 28 d. (penktadienį) 11val., LMGAGA buveinėje (K. Donelaičio g. 2, Kaunas).

Susirinkimui neįvykus (nesant kvorumo), pakartotinis visuotinis narių susirinkimas vyks 2023 m. gegužės 12d., 11 val. adresu Karpynės g. 2, Gabšių k.,Raseinių r., Kaimo turizmo sodyboje “Karpynė”.

SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ:

 1. Svečių pasisakymai, sveikinimai (nebalsuojama).
 2. Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano pristatymas (nebalsuojama).
 3. 2022 metų LMGAGA veiklos ataskaitos pristatymas, tvirtinimas.
 4. 2022 metų LMGAGA audito ataskaitos pristatymas, tvirtinimas.
 5. 2022 metų LMGAGA finansinės ataskaitos pristatymas, tvirtinimas.
 6. Auditoriaus rinkimas.
 7. LMGAGA tarybos narių rinkimai.
 8. Etikos komisijos rinkimai.
 9. LMGAGA įstatų 8.2.3.a., 9.1., 9.5. punktų keitimas ir papildymas 17.3. punktu.
 10. UAB LMGAGA kontrolinės stotys veikla. Statiniuose, esančiuose Dvaro g.2, Šlavėnų k., Anykščių r. atliktų darbų (įveiklinimo) pristatymas (nebalsuojama).
 11. Kiti klausimai, diskusijos (nebalsuojama).

 

Visuotinio narių susirinkimo sprendimo projektus rasite  Audito išvada, veiklos ataskaita, finansinė ataskaita (2022m.)

LMGAGA_2023_VNS_nutarimu_projektai

 

Išankstinio balsavimo raštu biuletenius rasite IŠANKSTINIO-BALSAVIMO-BIULETENIS-2023  

Atkreipiame dėmesį, kad balsuojant pagal šį biuletenį, nėra sudaroma galimybė balsuoti renkant LMGAGA Tarybos ir Etikos komisijos narius, kadangi galutinis kandidatų sąrašas paaiškės tik visuotinio susirinkimo metu. Pasirašytus išankstinio balsavimo biuletenius prašome siųsti LMGAGA buveinės adresu arba elektroniniu paštu, adresu asociacija@lmga.lt  , kurių lauksime iki 2023 m,. balandžio 27 d. 24:00 val. Vėliau gauti išankstinio balsavimo biuleteniai nebus įskaityti.

 

Balsavimo teisės sutarties pavyzdinę formą rasite Balsavimo_teises_perleidimo_sutartis 

Balsavimo teisės perleidimo sutartis prašome siųsti LMGAGA buveinės adresu arba elektroniniu paštu, adresu asociacija@lmga.lt , kurių lauksime iki 2023 m,. balandžio 27 d. 17:00 val. Vėliau gautos balsavimo teisės perleidimo sutartys nebus registruotos ir pripažįstamos galiojančiomis.

 

Klubų veiklos ataskaitos:

Limuzinų klubo ataskaita

Šarolė klubo ataskaita

Mėsinių simentalų klubo ataskaita

Aubrakų klubo ataskaita

Angusų klubo ataskaita

Ekstensyvių veislių klubo ataskaita

 

Direktorė Vilma Živatkauskienė

Pasidalinkite soc. tinkluose