Patikėjęs kooperacijos idėja

Santūrumu išsiskiriantis Gintaris Petrėnas mažai kalba, bet daug daro. Jo įkurtas kooperatyvas „Sartų lankų jautiena“…

2018 08 02 Dovilė ŠIMKEVIČIENĖ Mano ūkis
Garduose – populiariausieji ir egzotika

Ša­ly­je vis dau­giau ūki­nin­kų su­si­gun­do au­gin­ti mė­si­nius gal­vi­jus. Tą pa­ro­dė dvi die­nas Rad­vi­liš­ky­je vy­ku­si spe­cia­li­zuo­ta…

2018-01-01, Laima AGANAUSKIENĖ, Šiaulių kraštas